Fiskus będzie miał możliwość uznaniowego nakładania sankcji VAT

Skarbówka będzie mogła obniżyć wysokość sankcji VAT, ale nie ma pewności, czy może zaniechać jej nakładania. Decyzję podejmie po zbadaniu okoliczności sprawy i rodzaju nieprawidłowości. Eksperci wskazują na brak kryteriów takiej obniżki, co daje urzędnikom duże pole do uznaniowości. Podatnicy nie mają natomiast narzędzi, by kwestionować ich decyzje.

– Moim zdaniem organy podatkowe będą mogły odstąpić od wymierzania sankcji VAT. Przepis określa jedynie górną granicę. Nie ma więc przeszkód, by ustalić sankcję w wysokości 0. Można jednak mieć wątpliwości, w jaki sposób w praktyce organy podatkowe będą korzystały z możliwości obniżenia wysokości sankcji – mówi Tomasz Michalik, doradca podatkowy, partner w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy.
_____


#WIĘCEJ na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/podatki/wysokosc-sankcji-vat-bedzie-zalezna-od-decyzji-urzednika,521241.html