Formularz TPR 2023.
Odkryj zmiany i unikaj wątpliwości!

Większość podatników mierzyła się z formularzem TPR już za lata 2019-2022, jednak, podobnie jak w poprzednich latach, formularz za 2022 r. został istotnie zmieniony, dlatego w tym roku nie wystarczy jego prosta aktualizacja. W szczególności w 2023 r. czekają nas zmiany techniczne dotyczące złożenia formularza (połączenie z oświadczeniem, planowana zmiana narzędzia z interaktywnego na aplikację web).

Podczas szkolenia wskażemy wszystkie najważniejsze zmiany dotyczące m.in. nowych pól, włączenia oświadczenia TP (stanowiącego do tej pory osobny dokument) do formularza TPR.

Szkolenie z prawidłowego wypełnienia formularza TPR pozwoli odpowiedzieć na wszystkie wątpliwości wynikające ze złożoności procesu raportowania i konieczności znajomości różnego rodzaju dokumentów oraz objaśnień Ministerstwa Finansów publikowanych w odniesieniu do formularza.

 1. Kto jest zobowiązany do złożenia formularza TPR i dla jakich transakcji?
 2. Jaki jest cel wprowadzenia formularza TPR?
 3. Kiedy, w jakiej formie i gdzie go złożyć formularz TPR?
 4. Zmiany w formularzu TPR za 2022 rok.
 5. Jak wypełnić formularz TPR? Case study: instrukcja „krok po kroku”, w jaki sposób wypełnić formularz TPR dla wybranych transakcji.
 6. Omówienie problemów praktycznych.
 7. Aplikacja SMART TPR – narzędzie do uzupełniania i składania formularzy TPR.
 8. Q&A – dodatkowe pytania i odpowiedzi.
 • Dla osób w działach podatkowych i finansowych, zajmujących się dokumentowaniem transakcji w zakresie cen transferowych.

 • Dla dyrektorów finansowych, managerów ds. podatków, kontrolerów finansowych, głównych księgowych.

 • Dla przedstawicieli firm polskich i zagranicznych, w tym grup kapitałowych, w których rozliczenia handlowe z podmiotami powiązanymi są ważnym elementem procesu biznesowego.

 • Podsumowanie wszystkich niezbędnych informacji, które musi posiadać osoba wypełniająca formularz TPR.
 • Praktyczne przykłady stosowania przepisów – case studies.
 • Prezentacja ze spotkania.
 • Nagranie szkolenia dostępne przez 30 dni.
 • Certyfikat uczestnictwa.
 • Koszt udziału w warsztacie wynosi 890 zł netto za osobę.
 • Drugiej i kolejnym osobom z tej samej firmy przysługuje rabat w wysokości 10%.
 1. Po mailowym potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia, w kolejnym mailu otrzymają Państwo indywidualny link do platformy ClickMeeting, na której odbędzie się szkolenie.
 2. Zachęcamy do przetestowania ustawień systemowych komputera przed szkoleniem poprzez link przesłany przez organizatora, aby upewnić się, że połączenie z platformą odbędzie się bez zakłóceń.
 3. W przypadku potwierdzenia szkolenia, przed szkoleniem zostaną do Państwa wysłane wszelkie informacje organizacyjne.
 4. Zapłata następuje poprzez przelew dokonany na konto bankowe wskazane na fakturze.
 5. Po zakończeniu szkolenia otrzymają Państwo link do nagrania szkolenia, aktywny przez 30 dni.
 6. Szkolenie jest płatnym warsztatem online dla klientów i partnerów biznesowych MDDP. Zastrzegamy sobie prawo do selekcji zgłoszeń i odmowy przyjęcia zamówienia, szczególnie w przypadku rejestracji osób reprezentujących podmioty prowadzące działalność konkurencyjną.
 •  

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Dorota Chruściel-Dziekańska (sprawy organizacyjne)
e-mail: dorota.chrusciel-dziekanska@mddp.pl

Marta Klepacz

Starszy Menedżer
Email: marta.klepacz@mddp.pl
+48 533 889 036

Natalia Rutkowska

Menedżer
Email: natalia.rutkowska@mddp.pl
+48 503 973 338

Łukasz Kluczka

Starszy Konsultant
Email: lukasz.kluczka@mddp.pl
+48 503 972 120