GLoBE – projekt ustawy o polskim globalnym podatku wyrównawczym do konsultacji

25 kwietnia 2024r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy implementującej postanowienia dyrektywy Rady UE 2022/2523 z 15 grudnia 2022 r. w sprawie zapewnienia globalnego minimalnego poziomu opodatkowania międzynarodowych grup przedsiębiorstw oraz dużych grup krajowych w Unii [Dyrektywa] – tj. projekt ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych.

Projektowana ustawa reguluje opodatkowanie trzema nowymi podatkami:

  1. globalnym podatkiem wyrównawczym,
  2. krajowym podatkiem wyrównawczym oraz
  3. podatkiem wyrównawczym od niedostatecznie opodatkowanych zysków.

W projekcie ujęto:

  1. kwalifikowaną zasadę włączenia dochodu do opodatkowania (ang. IIR – Income Inclusion Rule),
  2. kwalifikowaną zasadę niedostatecznie opodatkowanych zysków (ang. UTPR – Undertaxed Profits Rule), oraz
  3. kwalifikowany krajowy podatek wyrównawczy (ang. QDMTT – Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax, QDMTT).

Projektowana ustawa przewiduje m.in. 

  • zasady ustalania podmiotów uwzględnianych w kalkulacji efektywnej stawki opodatkowania na poziomie krajowym (oraz zasady jej wyliczenia),
  • zasady stosowania wyłączeń de minimis oraz bezpiecznych przystani (dla kwalifikowanego krajowego podatku wyrównawczego, dla jednostek składowych osiągających wyniki finansowe o niskiej istotności, czy też w początkowym okresie działalności grupy/stosowania Dyrektywy do grupy),
  • specjalne regulacje dotyczące restrukturyzacji grup, czy też
  • obowiązki administracyjne/sprawozdawcze ciążące na jednostkach składowych grup międzynarodowych i krajowych.

Nowe przepisy mają znaleźć zastosowanie począwszy od 1 stycznia 2025 r., aczkolwiek niektóre terminy będą liczone począwszy do 1 stycznia 2024 r. (np. 5-letni termin, w którym grupa krajowa nie będzie obliczać krajowego podatku minimalnego w przypadku gdy na dzień 31 grudnia 2023 r. wchodziła w zakres stosowania Dyrektywy).

Konsultacje publiczne  projektowanej ustawy – w które zaangażowane jest MDDP – potrwają tylko do 17 maja 2024 r.

Zachęcamy do składania nam Państwa uwag i spostrzeżeń, to przekażemy do ministerstwa. Kontakt do nas to:

Monika Dziedzic
monika.dziedzic@mddp.pl(+48) 501 104 156
Łukasz Kumkowski
lukasz.kumkowski@mddp.pl(+48) 660 428 394
Aleksandra Szymańskaaleksandra.szymanska@mddp.pl(+48)  503 974 775

Niniejszy Tax Alert nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy spółka doradztwa podatkowego spółka akcyjna nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w komunikacie bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii doradców prawnych lub podatkowych.