Gminy nie muszą zwracać podatku od inwestycji ekologicznych

 

Gminy nie płacą VAT od takich inwestycji, jak np. montaż instalacji OZE czy usuwanie azbestu. Ale konsekwencją jest także brak możliwości odliczenia VAT od zakupów.

 

Ministerstwo Finansów wyjaśniło w interpretacji ogólnej, że gminy nie muszą korygować rozliczeń wcześniejszych projektów, ale mogą to zrobić. Zdaniem ekspertów, takie podejście jest słuszne.

Opublikowana niedawno interpretacja ogólna z maja 2024 r.[1] jest konsekwencją wyroków TSUE z 30 marca 2023 r.[2], które odwróciły o 180 stopni praktykę w zakresie rozliczenia gminnych projektów. Dopiero po ponad roku resort wyjaśnił, że nie ma konieczności wstecznej korekty rozliczeń.

Zgodnie z orzeczeniem TSUE, gmina, działając w zakresie tzw. projektów parasolowych, nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o VAT. Nie powinna więc rozliczać podatku VAT należnego od otrzymanej dotacji UE, ani od wpłat mieszkańców. Chodzi o inwestycje w odnawialne źródła energii w dużej mierze sfinansowanej ze środków UE, jak np. montaż instalacji OZE, wymiana pieców czy usuwanie azbestu. Są to projekty, w których gmina działa jak „parasol”: wybiera firmę – wykonawcę, podpisuje umowy z mieszkańcami, pobiera wkład własny i dofinansowanie oraz rozlicza projekt finansowo.

Wydanie przez MF interpretacji ogólnej, która umożliwia gminom pozostawienie dotychczasowych rozliczeń VAT bez zmian na zasadzie „grubej kreski”, jest rozsądnym rozwiązaniem wobec wyroków TSUE, które całkowicie zmieniły stosowane dotychczas podejście. Analogiczna formuła była już kilkukrotnie stosowana przez MF w przeszłości, np. w przypadku centralizacji rozliczeń VAT w gminach, refakturowania ubezpieczenia na leasingobiorcę, opłat reprograficznych czy komorników. Jednocześnie interpretacja MF nie może zabronić korekty rozliczeń VAT, gdyby gmina z jakiegoś powodu chciała jej dokonać – podkreśla Janina Fornalik, partner, doradca podatkowy w MDDP.

#WIĘCEJ na stronie Prawo.pl >

https://www.prawo.pl/podatki/gminy-nie-musza-zwracac-podatku-od-inwestycji-ekologicznych-interpretacja-ogolna,527124.html.

 

***

[1] Nr PT1.8101.1.2023.

[2] Sygn. C-612/21 i  616/21.