Jak wycenić trudne do wyceny wartości niematerialne

Temat wyceny wartości niematerialnych w obecnej rzeczywistości gospodarczej stale zyskuje na znaczeniu i jest obecny u coraz większej liczby podatników. Wraz z tym trendem wzrasta rola wiarygodnych metod i narzędzi służących do szacowania wartości aktywów niematerialnych, w tym z perspektywy cen transferowych. Czym zatem są trudne do wyceny wartości niematerialne i jak je wycenić biorąc pod uwagę polskie i międzynarodowe przepisy podatkowe?

#WIĘCEJ na ten temat w artykule Jakuba Patalasa i Pauliny Kociszewskiej z Zespołu Cen Transferowych MDDP.

Źródło: Rzeczpospolita
Ekspert: Jakub Patalas, Paulina Kociszewska