Najczęściej stosowane zwolnienia w obszarze cen transferowych

W ostatnich latach przepisy dotyczące cen transferowych były przedmiotem licznych zmian i modyfikacji. W kolejnych nowelizacjach ustawodawca wprowadził m.in. szereg zwolnień i uproszczeń dla podatników dokonujących rozliczeń z podmiotami powiązanymi.

Zwolnienia te stanowią ważny element dla podatników, ponieważ umożliwiają redukcję administracyjnych obciążeń, a tym samym pozwalają ograniczyć koszty związane z wypełnieniem obowiązków podatkowych.

#WIĘCEJ na ten temat piszą Jakub PatalasNatalia Roś-Tesznar w artykule dla Rzeczpospolitej > link