Konferencja online
Kluczowe wyzwania 2023 r. i 2024 r. dla przedsiębiorców
Podatki I Prawo I Księgowość

30 listopada 2023 I godz. 10:00-16:00

Udział bezpłatny

Koniec roku to intensywny czas dla zespołów podatkowych, finansowo-księgowych i prawnych. Wiele przepisów, które weszły w życie w 2023 r. budzi wątpliwości interpretacyjne, wiele z nich będzie wymagało wdrożenia w organizacjach w 2024 r. Chcąc pomóc Państwu skutecznie przygotować się do podatkowego i księgowego zamknięcia roku oraz sprostania wyzwaniom podatkowym, prawnym i księgowym, które czekają firmy w 2024 r. przygotowaliśmy bezpłatną konferencję online z udziałem ekspertów podatkowych MDDP, ekspertów prawnych kancelarii Osborne Clarke oraz ekspertów w zakresie rachunkowości MDDP Outsourcing.

Dla Państwa wygody konferencję podzieliliśmy na 3 bloki poświęcone różnym zagadnieniom. Mogą wziąć Państwo udział tylko w tych częściach wydarzenia, które Państwa interesują lub też w całej konferencji. Chcemy, aby spotkanie miało jak najbardziej praktyczny charakter, dlatego przewidujemy szeroką przestrzeń na to, aby eksperci mogli odpowiedzieć na nurtujące Państwa pytania.

Co nowe przepisy mogą oznaczać dla Państwa biznesu? O jakich rozwiązaniach warto pomyśleć już teraz? Zapraszamy do udziału!

10.00-11.40 I Część 1: Zakończenie roku 2023 – o czym trzeba pamiętać z perspektywy podatkowej i księgowej?

12.00-13.25 I Część 2: Najważniejsze obowiązki podatkowe i księgowe planowane na 2024 r., do których trzeba się przygotować.

13.30-15.30Cześć 3: Kluczowe zmiany prawne, które obowiązują od 2023 r. oraz te, które będą do wdrożenia w 2024 r.

Cześć 1: Zakończenie roku 2023 – o czym trzeba pamiętać z perspektywy podatkowej i księgowej?

10.00-10.30 CIT: Justyna Bauta-Szostak i Sebastian Serowik

 1. Koszty usług niematerialnych.
 2. Koszty finansowania dłużnego, hipotetyczne odsetki w kosztach uzyskania przychodów.
 3. Rozliczenie strat podatkowych.
 4. Podatek od przerzuconych dochodów.
 5. Weryfikacja obowiązków związanych z rozliczeniem podatku u źródła.
 6. Raportowanie strategii podatkowej.

10.30-10.45 VAT: Janina Fornalik

 1. Wykazywanie faktur korygujących w rozliczeniach VAT.
 2. Skutki w VAT korekty cen transferowych.
 3. Korekta VAT rozliczanego według współczynnika sprzedaży.

10.45-11.00 Ceny transferowe: Marta Klepacz

 1. Korekty cen transferowych – ważny aspekt przed zamknięciem roku podatkowego.
 2. Weryfikacja rynkowości rozliczeń z podmiotami powiązanymi – jak przed zakończeniem 2023 roku zarządzić ryzykami związanymi z TPR?

11.00-11.40 Kwestie bilansowe: Agnieszka Piętak i Zbigniew Pisarek

 1. Rozliczenie przychodów i kosztów na przełomie roku.
 2. Weryfikacja faktur korygujących pod kątem przyczyn ich wystawienia i odpowiednia alokacja do właściwych okresów.
 3. Uzgodnienie stopy efektywnej opodatkowania – jako narzędzie kontrolne przygotowanej kalkulacji podatkowej.
 4. Identyfikacja potencjalnych obszarów działalności kwalifikujących pod potencjalne ulgi w CIT.
 5. Weryfikacja darowizn pod kątem odliczenia ich w CIT.
 6. Zasady przygotowania zeznania CIT-8 – jakie załączniki obowiązują za 2023, a co znika z zeznań?
 7. Pierwsze rozliczenia fundacji rodzinnych za rok 2023 r.

Cześć 2: Najważniejsze obowiązki podatkowe i księgowe na 2024 r., do których trzeba się przygotować

12.00 -12.30 VAT: Janina Fornalik

 1. Czy jesteś gotowy na KSeF?

12.30-13.15 CIT: Konrad Medoliński

 1. Polski (lokalny) podatek minimalny.
 2. WHT – co trzeba zrobić na początku roku?
 3. IFTR.

13.15-13.25 Kwestie księgowe: Agnieszka Piętak i Zbigniew Pisarek

 1. Zmiany w amortyzacji.
 2. Niestosowanie zwolnień w odniesieniu do określonych dotacji, subwencji, dopłat, innych nieodpłatnych świadczeń lub kwot otrzymanych od agencji rządowych lub agencji wykonawczych.

Cześć 3: Kluczowe zmiany prawne, które obowiązują od 2023 r. oraz te, które będą do wdrożenia w 2024 r.

13.30-14.00  Zmiany w prawie pracy: Anna Golenia-Wójcik

 1. Nowe obowiązki pracodawców związane z pracą zdalną i BHP: Od kiedy należy stosować nowe regulacje? Jakie wyposażenie będzie musiał zapewnić pracodawca pracownikowi zdalnemu?
 2. Przepisy ochronne dla pracowników w związku z postępowaniami sądowymi: Kogo dotyczą nowe uprawnienia i jakie może mieć to konsekwencje dla pracodawców?
 3. Sygnaliści: Jakie obowiązki będą nałożone na pracodawców? Kogo dotyczą przepisy odnoszące się do ochrony sygnalistów?
 4. Jawność wynagrodzeń: Co to znaczy jawność wynagrodzeń i jakie działania będzie musiał podjąć pracodawca?

14:00-14:30 Zmiany w sektorze nieruchomości: Piotr Brzózka i Michalina Skarżyńska

 1. Świadectwa charakterystyki energetycznej: Kiedy ich sporządzenie jest konieczne? Jakie są konsekwencje nieuzyskania świadectwa charakterystyki energetycznej?
 2. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne: Co zastąpi studium zagospodarowania przestrzennego? Jakie zmiany czekają decyzje o warunkach zabudowy? Czy zintegrowany plan inwestycyjny jest szansą dla inwestorów?
 3. Nieruchomości rolne: O czym należy pamiętać przy sprzedaży udziałów i akcji w spółce?
 4. Użytkowanie wieczyste: Którzy użytkownicy wieczyści i w odniesieniu do jakich nieruchomości mogą żądać ich sprzedaży?

14:30-15:00 Zmiany w sektorze handlu i e-handlu: Monika Gaczkowska i Aleksandra Szczęsna

 1. Dyrektywa Omnibus: Jak należy prawidłowo prezentować ceny w przypadku promocji? Jakie są wyłączenia od tych zasad? Jakie kary grożą za nieprzestrzeganie zasad informowania o cenach? Za co pojawiły się pierwsze kary?
 2. Dark patterns: Czym są dark patterns? Jakie są ich rodzaje? Co grozi za ich stosowanie? Czy Prezes UOKiK sprawdza tylko wybrane branże?

Konferencja online “Kluczowe wyzwania 2023 r. i  2024 r. dla przedsiębiorców. Podatki. Prawo. Księgowość” jest bezpłatnym spotkaniem online dla klientów i partnerów biznesowych MDDP. Liczba miejsc jest ograniczona. Zastrzegamy sobie prawo do selekcji zgłoszeń i odmowy przyjęcia zgłoszenia, szczególnie w przypadku rejestracji osób reprezentujących podmioty prowadzące działalność konkurencyjną.