Koniec I kwartału 2023 roku – jakich obowiązków trzeba dopilnować?

Koniec marca 2023 dla większości podatników, działających w grupach kapitałowych, wiąże się z upływem terminów na wypełnienie ostatnich obowiązków z zakresu cen transferowych. Niektóre z nich dotyczą jeszcze 2021 roku.

TPR dla spółek z przesuniętym rokiem podatkowym

Co do zasady, termin na sporządzenie dokumentacji lokalnej i złożenie formularza TPR w latach ubiegłych wynosił 9 miesięcy od zakończenia roku podatkowego. Ustawodawca jednak przez 3 lata z rzędu przedłużał ten termin w związku z pandemią COVID-19. Dla podatników, których rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym, termin na sporządzenie Local File’a upłynął 31 grudnia 2022 r. Znaczna część podatników ma jednak rok obrotowy różny od kalendarzowego. Dla podatników, których termin w warunkach „niecovidowych” upływałby pomiędzy 30 września a 31 grudnia 2022 roku, termin ten został przesunięty o 3 miesiące. Dla wielu podmiotów rok obrotowy kończy się 31 marca, przez co termin na sporządzenie dokumentacji i złożenie formularza TPR oraz oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych za rok 2021/2022 będzie u nich upływać 31 marca 2023 roku.

Master File

O obowiązkach związanych z przygotowaniem grupowej dokumentacji cen transferowych, czyli Master File’a, informowaliśmy Państwa w jednej z ostatnich publikacji. Dla przypomnienia – Master File przygotowują podmioty należące do grupy kapitałowej, która sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz której skonsolidowane obroty w poprzednim roku obrotowym przekroczyły 200 milionów złotych (lub równowartość tej kwoty). Master File zawiera przekrojowe informacje o grupie kapitałowej jako całości ze szczególnym uwzględnieniem realizowanych transakcji wewnątrzgrupowych, istotnych z punktu widzenia całej grupy. Ponieważ sporządzenie dokumentacji grupowej Master File wymaga często współpracy z zagranicznymi podmiotami powiązanymi, radzimy nie zostawiać jej przygotowania na ostatni moment. Warto też podkreślić, że za brak Master File’a członkowie zarządu mogą ponosić konsekwencje karnoskarbowe:

  • do ok. 33,5 mln zł – w przypadku niesporządzenia Master File’a lub sporządzenia go niezgodnie ze stanem rzeczywistym lub
  • do ok. 11,2 mln zł – natomiast za sporządzenie Master File’a po terminie.

CBC-P

Jeżeli podatnik należy do grupy kapitałowej, której skonsolidowane przychody w poprzednim roku obrotowym przekroczyły 3,25 mld PLN lub 750 mln EUR (lub równowartość tej kwoty w innej walucie), powinien on złożyć powiadomienie CBC-P (o tym obowiązku informowaliśmy szerzej w tym wpisie). W powiadomieniu tym wskazuje się podmiot z grupy kapitałowej, który składa w swoim kraju informację o grupie podmiotów, czyli CBC-R. Samo powiadomienie CBC-P nie jest dokumentem skomplikowanym, lecz z jego niezłożeniem mogą wiązać się dotkliwe kary finansowe – podatnik, który nie złożył powiadomienia w określonym ustawą terminie (3 miesiące po zakończeniu roku obrotowego, czyli 31 marca 2023 dla większości podmiotów), może zostać obciążony karą pieniężną przez Szefa KAS w wysokości nawet do 1 miliona złotych.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn