Korekta to temat dotyczący wyłącznie podmiotów powiązanych? 

Nic bardziej mylnego!

Czy korekty cen mogą się wiązać z ryzykiem podatkowym?

Teoretycznie mechanizm zmiany ceny jest prosty: in plus, in minus, wstecz lub na bieżąco – to pojęcia, z którymi  osoba zajmująca się rachunkowością jest zwykle zaznajomiona. A jednak… 

Nasze wieloletnie doświadczenie pokazuje, że korekty, w tym również korekty z zakresu cen transferowych, są jednymi z najbardziej skomplikowanych wyzwań, przed którymi stają podatnicy.  

Jest to zagadnienie niejednoznaczne zarówno dla podatników, jak i organów podatkowych, o czym świadczy też niejednolita linia orzecznicza.

Korekty faktur wywołują m.in. następujące pytania:

Czy rozliczenie powinno zostać ujęte w CIT i VAT wstecz czy na bieżąco?

Jakie warunki należy spełnić, aby korektę można było ująć w rozliczeniu podatkowym?

Czy zawsze konieczne jest wystawienie faktury, gdy zmienia się cena?

Czy VAT od korekty trzeba wykazać na bieżąco czy w korygowanym okresie?

Czy zmieni się wartość celna importowanych towarów?

Czy korekta faktury jest tzw. korektą cen transferowych wymagającą zaraportowania?

Dlatego tak ważna jest weryfikacja i kompleksowy przegląd, który pomoże stwierdzić, czy temat korekt faktycznie Państwa dotyczy, a jeżeli tak, to w jakim zakresie. Następnym krokiem powinno być określenie, w jaki sposób zabezpieczyć korekty pod kątem cen transferowych / CIT / cła / VAT.

Dlaczego my?

 • Kompleksowo zweryfikujemy oraz pokażemy, w jaki sposób ułożyć procesy w firmie oraz jak skutecznie zabezpieczyć jej rozliczenia podatkowe z tytułu korekt cen.
 • Doradzimy, jak należy zakwalifikować korektę, jakie jest podejście organów podatkowych w tym zakresie, wymogi ustawowe oraz jaki może być praktyczny wpływ na rozliczenia podatkowe CIT, VAT, ceł i cen transferowych.
 • Wskażemy, jak należy zmienić podejście, aby było ono słuszne.
 • Zasygnalizujemy, kiedy podjąć pierwsze działania przygotowujące proces zmian cen (np. rekomendowany przepływ informacji pomiędzy podmiotami) oraz w jaki sposób podejść do już rozpoczętych procesów w tym zakresie.

Korzyści z naszych usług w zakresie korekt to m. in. :

większa kontrola nad procesami korygowania cen;

ograniczenie ryzyka podatkowego oraz minimalizacja negatywnego wpływu potencjalnych błędów;

ujednolicenie podejścia z obowiązującymi przepisami i stanowiskami organów podatkowych i sądów administracyjnych;

szybsza realizacja korekty;

świadome decyzje na kluczowych etapach działalności.

W czym możemy pomóc?

Analiza i identyfikacja ryzyk
Wraz z przeglądem:
 1. identyfikacja istoty korekt cen w przedsiębiorstwie,
 2. identyfikacja i analiza ewentualnych ryzyk związanych z korektami cen,
 3. raport z przeglądu ze wskazaniem obszarów, w których korekty powinny zostać przeanalizowane lub sytuacji, w których powinno się stosować korekty
 4. wskazanie, w jaki sposób wyeliminować/zminimalizować ryzyka, w tym rekomendacja co do ewentualnego wystąpienia o interpretację indywidualną.
Opracowanie umów i procedur
W zależności od potrzeb:
 1. przygotowanie umów podsumowujących proponowane rozwiązania,
 2. przygotowanie instrukcji raportowania i/lub
 3. procedur wewnętrznych w postaci polityki korekt cen i / lub
 4. praktycznej checklisty – sekwencji czynności przy konkretnych stanach faktycznych lub
 5. wzorca, w jaki sposób kalkulować korekty.
Pomoc w implementacji
Wsparcie w odpowiednim wdrożeniu i ustrukturyzowaniu procesów i dokumentów w fazie wykonawczej.
Wsparcie w postaci cyklicznej weryfikacji, czy zastosowane rozwiązania zostały odpowiednio wdrożone.

Nasze wszechstronne doświadczenie w zakresie korekt cen obejmuje m.in.:

Przygotowanie opinii oceniających, czy korekta jest korektą TP i spełnia przesłanki wynikające z art. 11e Ustawy o CIT.

Ocenę korekt z perspektywy skutków w cenach transferowych oraz VAT (przede wszystkim w zakresie wyboru odpowiedniego dokumentu księgowego oraz sposobu opodatkowania).

Przygotowanie polityki korekt cen.

Szczegółową analizę rozliczeń korygujących dokonywanych pomiędzy spółką a podmiotami powiązanymi w związku z transakcjami z perspektywy przepisów art. 11e oraz art. 15 Ustawy o CIT.

Przygotowanie i wdrożenie modeli postępowania z korektami w przedsiębiorstwach.

Reprezentowanie podatnika podczas kontroli prowadzonych przez organy podatkowe w obszarze korekt, w tym korekt TP.

Przygotowanie i składanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych dotyczących skutków korekt.

Konsultacje z doradcami zagranicznymi oraz weryfikację sposobu, w jaki korekta może zostać potraktowana przez inne jurysdykcje.

Analizy wpływu korekt na wartość celną i wartość statystyczną towarów w obrocie przez granicę UE.

Zapraszamy do kontaktu

Cło i akcyza

Agnieszka Kisielewska

Partner | Doradca podatkowy | Szef zespołu celno-akcyzowego
E: agnieszka.kisielewska@mddp.pl
T: (+48) 600 097 363

VAT | Postępowania podatkowe

Jakub Warnieło

Menedżer | Doradca podatkowy
E: jakub.warnielo@mddp.pl
T: (+48) 600 816 431

Podatki międzynarodowe | Nieruchomości

Katarzyna Kozakowska

Starszy menedżer | Doradca podatkowy
E: katarzyna.kozakowska@mddp.pl
T: (+48) 608 581 583

VAT

Marek Przybylski

Menedżer | Doradca podatkowy | Radca prawny
E: marek.przybylski@mddp.pl
T: (+48) 509 567 231

Ceny transferowe

Marta Klepacz

Starszy menedżer
E: marta.klepacz@mddp.pl
T: (+48) 533 889 036