Warunki formalne korekty TP

Dziś przybliżymy kwestię warunków formalnych, które należy spełnić wyłącznie w przypadku korekt in minus.

Warunek 3: Korekta TP w księgach obu stron transakcji 

Podatnik musi posiadać oświadczenie podmiotu powiązanego lub dowód księgowy potwierdzający dokonanie przez ten podmiot korekty TP w tej samej wysokości co podatnik.

Pierwotnie warunek ten nakładał na podatnika obowiązek posiadania oświadczenia. Natomiast Od 1 stycznia 2022 r. wprowadzono zapis, zgodnie, z którym otrzymanie dowodu księgowego od podmiotu powiązanego będzie wystarczające do spełnienia tej przesłanki.

Wynika z faktu, że korekta TP dokonana przez jedną ze stron musi mieć odniesienie w księgowości drugiego uczestnika tej samej umowy, a dowód księgowy jest wystarczający, aby spełnić to założenie.

Jaki dowód księgowy będzie odpowiedni i zarazem akceptowalny?

Objaśnieniach MF dotyczących korekt, wskazano, że dowód księgowy powinien być wybrany indywidualnie w oparciu o dany stan faktyczny i każdorazowo uwzględniać przepisy wynikające z innych aktów prawnych.

MF przedstawił kilka przykładów dowodów księgowych, w tym:

  • nota księgowa (debetowa albo kredytowa) korygującą zbiorczo przychody lub koszty podmiotu powiązanego w odniesieniu do danej transakcji kontrolowanej (bez odnoszenia się do konkretnej faktury/noty),
  • zbiorcza faktura korygująca,
  • faktura korygująca daną fakturę/pozycję z faktury z okresu rozliczeniowego.

Należy przy tym pamiętać, że przy wyborze rodzaju dokumentu księgowego kluczowe jest ustalenie czy korekta cen transferowych niesie za sobą skutki w zakresie podatku VAT. Korekta rentowności, która nie polega na dostosowaniu ceny lub ilości towarów lub usług w konkretnych dostawach między kontrahentami, pozostaje poza obszarem VAT. W związku z tym nie jest ona dokumentowana fakturą VAT, lecz notą księgową. Dlatego tak ważne jest, aby każdorazowo dokładnie przeanalizować, jakim dokumentem korekta powinna zostać rozliczona. Wątpliwości budzi również tytuł, jaki należy nadać korekcie oraz sposób ujęcia jej w sprawozdaniu finansowym.

Więcej na ten temat we wpisie „Czy korekty cen transferowych mają wpływ na rozliczenia VAT?” (Link)

Warunek 4: Wymiana informacji musi mieć podłoże prawne

Podatnik, dla którego dokonywana jest korekta in minus, zobowiązany jest do spełnienia dodatkowego warunku, a mianowicie musi istnieć podstawa prawna do wymiany informacji podatkowych z państwem, w którym podmiot powiązany ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd.

O czym należy pamiętać?

Niezmiennie największe wątpliwości budzą warunki korekty TP dotyczące stosowania cen rynkowych w ciągu roku i to właśnie z nimi podatnicy mierzą się w największym stopniu. Niemniej jednak, warunki formalne, choć nie wydają się problematyczne pod kątem ich interpretacji i spełnienia, nie ułatwiają podatnikom przejścia przez proces korygowania cen transferowych.

Jeśli są Państwo na początku tego procesu i zadają sobie pytanie: Od czego powinienem/powinnam zacząć? – zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami oraz do wysłuchania szkolenia on demand: „Korekty podatkowe w VAT, CIT, TP i cłach – wszystko, co trzeba wiedzieć”, gdzie znajdziecie Państwo odpowiedzi na te lub inne pytania z zakresu korekty rentowności.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn