Korekty cen transferowych – kluczowa perspektywa obydwu stron transakcji

 

Podatnicy, którzy należą do międzynarodowych grup podatkowych, coraz częściej spotykają się z zagadnieniem transgranicznych korekt, w tym korekt cen transferowych.

 

Różnice w interpretacji tego zagadnienia w poszczególnych jurysdykcjach mogą okazać się istotne. Jednakże w ostatnim czasie obserwujemy znaczne ujednolicenie podejścia w zakresie rozpoznawania korekt.

Kwestia korekt cen transferowych (korekta TP) to zagadnienie szczególnie istotne dla polskich podatników w obecnym okresie, tj. przed zamknięciem ksiąg i przygotowaniem deklaracji podatkowych. Początek roku to dobry moment, by finalnie zweryfikować czy zastosowane w trakcie roku ceny umożliwiły realizację ceny transferowej (ceny, wskaźnika) na rynkowym poziomie. Poza lokalnymi przepisami i koniecznością spełnienia wymogów umożliwiających uznanie korekty TP podatkowo, istotne jest także uwzględnienie, przy dokonywaniu korekt, perspektywy drugiej jurysdykcji w celu zapewnienia kompleksowego podejścia do tego procesu.

Z polskiej perspektywy istotnym zagadnieniem jest weryfikacja czy dana korekta realizowana pomiędzy podmiotami powiązanymi jest korektą cen transferowych w rozumieniu art. 11e ustawy o CIT.

Aby dokonać takiej oceny należy dokładnie przeanalizować, czy zostały spełnione wszystkie przesłanki uznania korekty za korektę TP. W tym celu trzeba ustalić wszelkie czynniki związane z przyczyną dokonania korekty oraz jej celem.

 

******

#WIĘCEJ w artykule Marty KlepaczJustyny Kołodziejczyk na stronie dziennika Rzecznika >
https://www.rp.pl/podatki/art39929191-korekty-cen-transferowych-kluczowa-perspektywa-obydwu-stron-transakcji.