Korekty podatkowe w VAT, CIT, TP i cłach - wszystko, co trzeba wiedzieć

Czas trwania: 4h


Koszt dostępu: 890 zł netto

Większość przedsiębiorców zamknęła 2022 r. i skupia się obecnie na przygotowaniu sprawozdania finansowego czy deklaracji CIT. Jest to ostatni dzwonek na dokonanie ew. korekt końcoworcznych, które odnoszą się do 2022 r. Warto dokładnie sprawdzić rozliczenia pod kątem tego, czy może konieczne są jakiekolwiek korekty rozliczeń lub cen/warunków. Należy pomyśleć również o zagadnieniu korekt cen w kontekście bieżącego roku, tak aby bezpiecznie wprowadzić ich mechanizm w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem zagadnień prawno-podatkowych.

Korekty wywołują m.in. następujące pytania:

 • Czy rozliczenie powinno zostać ujęte w wyniku podatkowym wstecz czy na bieżąco?
 • Jakie warunki należy spełnić, aby korektę można było w ogóle uznać w wyniku podatkowym?
 • Czy konieczne będzie wystawienie faktury?
 • Czy VAT od korekty wykazać na bieżąco czy w korygowanym okresie?
 • Czy zmieni się wartość celna importowanych towarów?
 • Czy korekta jest tzw. korektą cen transferowych wymagającą zaraportowania?

Zagadnienie korekt nadal budzi wiele wątpliwości interpretacyjnych zarówno w zakresie definicji, ich rozliczania jak i poszczególnych warunków dla bezpiecznego rozliczenia podatkowego. Ujęcie korekt w VAT i w rozliczeniach celnych to kolejne wezwanie. W przypadku zmiany pierwotnie fakturowanych cen pomiędzy podmiotami powiązanymi może wystąpić konieczność zaraportowania takiej korekty i jej uwzględnienia w dokumentacji cen transferowych.

Dlatego warto zająć się tym tematem już teraz, aby ze spokojem zamknąć rok podatkowy i być przygotowanym na ew. skutki dokonywania korekt po zakończeniu roku.

I część – wprowadzenie do tematu korekt

Przepisy proceduralne

 • Prawo do skorygowania deklaracji podatkowych
 • Zawieszenie prawa do skorygowania deklaracji podatkowych
 • Korekta deklaracji a przedawnienie
 • Konsekwencje karne skarbowe złożenia korekty deklaracji
 • Korekta deklaracji przez organ podatkowy
 • Korekty oświadczeń woli zawartych w deklaracjach

CIT

 • Zasady rozliczania korekt innych niż korekty cen transferowych (na bieżąco czy wstecznie).
 • Sposób postępowania, w przypadku, gdy uzyskane przychody lub poniesione koszty w danym okresie są niższe od wartość korekty.
 • Korekty kosztów wynikające z nieodpowiedniego sposobu realizacji płatności (art. 15d ustawy o CIT).
 • Ulga na złe długi a transakcje dokonywane między podmiotami powiązanymi,

Korekty cen pomiędzy podmiotami powiązanymi

 • Istota i cel dokonywania korekt cen transferowych.
 • Różnice między korektami cen transferowych a innymi rozliczeniami, które w oparciu o dotychczas wydane interpretacje i wyroki nie spełniają definicji korekt cen transferowych w rozumieniu art. 11e Ustawy o CIT.
 • Warunki, jakie podatnicy muszą spełnić dokonując korekt cen transferowych w rozumieniu art. 11e Ustawy o CIT.

VAT

 • Sytuacje, w których korekty wywierają wpływ na rozliczenia VAT.
 • Możliwość udokumentowania notą księgową.
 • Konieczność wystawienia faktury korygującej.
 • Zbiorcza faktura korygująca jako rozwiązanie praktyczne.

Cło

 • Sytuacje, w których korekty mogą mieć wpływ na należności celne.
 • Celne skutki korekty w zależności od sposobu jej udokumentowania (faktura/nota).
 • Wpływ korekty na obowiązki i pozwolenia celne.
 • Rozwiązania, które pozwalają minimalizować obciążenia celne (w tym administracyjne) wynikające z korekt.

II część –  Ocena podatkowa konkretnych przypadków

 • Omówienie problemów praktycznych – kilka case studies z omówieniem skutków praktycznych
 • Q&A: Dodatkowe pytania i odpowiedzi.

Osób w działach podatkowych i finansowych, dyrektorów finansowych, managerów ds. podatków, kontrolerów finansowych, głównych księgowych, pracowników działów zakupu i sprzedaży. Przedstawicieli firm polskich i zagranicznych, w tym grup kapitałowych, w których zmiany cen w rozliczeniach handlowych są ważnym elementem procesu biznesowego.

 • Wiedza o wszystkich skutkach podatkowych korekt cen
 • Praktyczne przykłady stosowania przepisów.
 • Prezentacja ze szkolenia.
 • Nagranie szkolenia dostępne przez 30 dni od otrzymania linku.
 • Certyfikat uczestnictwa.
 • Koszt dostępu do szkolenia wynosi 890 zł netto za osobę.
 • Drugiej i kolejnym osobom z tej samej firmy przysługuje rabat w wysokości 10%.
 1. Po mailowym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, w kolejnym mailu otrzymają Państwo indywidualny link do strony internetowej, na której odbędzie można odtworzyć szkolenie. Dostęp do szkolenia jest aktywny przez 30 dni.

 2. Szkolenie jest płatnym warsztatem online dla klientów i partnerów biznesowych MDDP. Zastrzegamy sobie prawo do selekcji zgłoszeń i odmowy przyjęcia zamówienia, szczególnie w przypadku rejestracji osób reprezentujących podmioty prowadzące działalność konkurencyjną.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Dorota Chruściel-Dziekańska (sprawy organizacyjne)
e-mail: dorota.chrusciel-dziekanska@mddp.pl

Agnieszka Kisielewska

Partner I Doradca podatkowy
Email: agnieszka.kisielewska@mddp.pl
+48 600 097 363

Katarzyna Kozakowska

Partner I Doradca podatkowy
Email: katarzyna.kozakowska@mddp.pl
+48 608 581 583

Jakub Warnieło

Starszy menedżer I Doradca podatkowy
Email: jakub.warnielo@mddp.pl
+48 504 399 973

Marta Klepacz

Partner
Email: marta.klepacz@mddp.pl
+48 533 889 036

Marek Przybylski

Menedżer I Doradca podatkowy I Radca prawny
Email: marek.przybylski@mddp.pl
+48 509 567 231