Koszty finansowania dłużnego w 2022 r. Jak rozpoznać je na gruncie CIT?

1 grudnia 2021 I godz. 10:00 – 13:00

Koszt udziału: 890 zł netto

Jednym z istotnych kosztów są dla polskich podatników są koszty finansowania dłużnego. Ich rozliczenie na gruncie podatku CIT jest w sposób szczególny ograniczane przez polskiego ustawodawcę. Limity dotyczą zarówno finansowania zewnętrznego, jak i wewnątrzgrupowego i zależne są od kilku niezależnych czynników.

Od 2022 r. wejdą w życie nowe ograniczenia w tym zakresie, a niektóre z dotychczas funkcjonujących ulegną istotnej zmianie. Spowoduje to, że wiele strategii biznesowych opartych na finansowaniu dłużnym będzie musiało zostać ponownie zweryfikowanych. W wielu sytuacjach, kontynuowanie wdrożonych projektów stanie się – w kontekście nowych przepisów – trudne lub niemożliwe.

O praktycznych aspektach rozpoznawania na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych kosztów finansowania dłużnego w Polsce będziemy mówić podczas szkolenia online 1 grudnia w godz. 10-13.00, które poprowadzi wybitny praktyk z 25-letnim doświadczeniem w temacie – Paweł Mazurkiewicz, doradca podatkowy i partner w MDDP.

Osób w działach podatkowych i finansowych zajmujących się ujęciem podatkowym kosztów finansowania dłużnego. Dyrektorów finansowych, managerów ds. podatków, kontrolerów finansowych, głównych księgowych. Przedstawicieli firm polskich i zagranicznych, w tym grup kapitałowych, w których finansowanie dłużne (wewnętrzne i zewnętrzne) jest ważnym elementem procesu biznesowego.

1. Główne zasady

 • Warunki rozliczania kosztów finansowania dłużnego

 • Podział na źródła przychodów

 • Rozpoznawanie kasowe

 • Finansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych

 • Rozpoznawanie różnic kursowych

 • WHT

2. Ograniczenia

 • 3 mln zł +/lub 30% limit EBITDA podatkowej

 • Pożyczki partycypacyjne

 • Maksymalny limit odsetek

 • Wymóg zadłużenia do kapitału własnego na zasadach TP

 • Instrumenty hybrydowe

3. Zmiany od 2022 r.

 • 3 mln zł lub 30% limit podatku EBITDA

 • Finansowanie transakcji kapitałowych

 • Podatek minimalny

 • Podatek od przerzuconych dochodów

 • Praktyczne przykłady stosowania przepisów.

 • Możliwość dyskusji i aktywnego zadawania pytań ekspertowi.

 • Prezentacja ze spotkania dla wszystkich uczestników.

 • Nagranie szkolenia dostępne dla uczestników przez 7 dni po jego zakończeniu.

 • Certyfikat uczestnictwa.

 • Koszt udziału w warsztacie wynosi 890 zł netto za osobę.

 • Drugiej i kolejnym osobom z tej samej firmy przysługuje rabat w wysokości 10%.

Po mailowym potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia, w kolejnym mailu otrzymają Państwo indywidualny link do strony internetowej, na której odbędzie się konferencja MDDP.

Warsztat „Koszty finansowania dłużnego w 2022 r. Jak rozpoznać je na gruncie CIT?” jest płatnym szkoleniem online dla klientów i partnerów biznesowych MDDP. Liczba miejsc jest ograniczona. Zastrzegamy sobie prawo do selekcji zgłoszeń i odmowy przyjęcia zgłoszenia, szczególnie w przypadku rejestracji osób reprezentujących podmioty prowadzące działalność konkurencyjną.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt: Dorota Chruściel-Dziekańska (sprawy organizacyjne)
e-mail: dorota.chrusciel-dziekanska@mddp.pl

Paweł Mazurkiewicz

Partner | Doradca podatkowy
Email:pawel.mazurkiewicz@mddp.pl
Tel.: +48 505 169 749