Koszty finansowania dłużnego w 2022 r. Jak rozpoznać je na gruncie CIT?

Czas trwania I 2,5 h

Koszt szkolenia: 890 zł netto

 

Jednym z istotnych kosztów są dla polskich podatników są koszty finansowania dłużnego. Ich rozliczenie na gruncie podatku CIT jest w sposób szczególny ograniczane przez polskiego ustawodawcę. Limity dotyczą zarówno finansowania zewnętrznego, jak i wewnątrzgrupowego i zależne są od kilku niezależnych czynników.

Wraz z początkiem 2022 r. weszły w życie nowe ograniczenia w tym zakresie, a niektóre z dotychczas funkcjonujących ulegną istotnej zmianie. Zmiany te spowodują, że wiele strategii biznesowych opartych na finansowaniu dłużnym będzie musiało zostać ponownie zweryfikowanych. W wielu sytuacjach, kontynuowanie wdrożonych projektów stanie się – w kontekście nowych przepisów – trudne lub niemożliwe.

O praktycznych aspektach rozpoznawania na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych kosztów finansowania dłużnego w Polsce mówimy w szkoleniu online, które prowadzi wybitny praktyk z 25-letnim doświadczeniem w temacie – Paweł Mazurkiewicz, doradca podatkowy i partner w MDDP.

 • Osób w działach podatkowych i finansowych zajmujących się ujęciem podatkowym kosztów finansowania dłużnego.
 • Dyrektorów finansowych, managerów ds. podatków, kontrolerów finansowych, głównych księgowych.
 • Przedstawicieli firm polskich i zagranicznych, w tym grup kapitałowych, w których finansowanie dłużne (wewnętrzne i zewnętrzne) jest ważnym elementem procesu biznesowego.

1. Główne zasady

 • Warunki rozliczania kosztów finansowania dłużnego

 • Podział na źródła przychodów

 • Rozpoznawanie kasowe

 • Finansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych

 • Rozpoznawanie różnic kursowych

 • WHT

2. Ograniczenia

 • 3 mln zł +/lub 30% limit EBITDA podatkowej

 • Pożyczki partycypacyjne

 • Maksymalny limit odsetek

 • Wymóg zadłużenia do kapitału własnego na zasadach TP

 • Instrumenty hybrydowe

3. Zmiany od 2022 r.

 • 3 mln zł lub 30% limit podatku EBITDA

 • Finansowanie transakcji kapitałowych

 • Podatek minimalny

 • Podatek od przerzuconych dochodów

 • Praktyczne przykłady stosowania przepisów.

 • Prezentacja ze spotkania dla wszystkich uczestników.

 • Nagranie szkolenia dostępne dla uczestników przez 7 dni od wysłania linku do szkolenia.

 • Certyfikat uczestnictwa.

 • Koszt dostępu do warsztatu wynosi 890 zł netto za osobę.

 • Drugiej i kolejnym osobom z tej samej firmy przysługuje rabat w wysokości 10%.

Po mailowym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, w kolejnym mailu otrzymają Państwo indywidualny link do strony internetowej, na której odbędzie można odtworzyć szkolenie. Dostęp do szkolenia jest aktywny przez 7 dni.

Warsztat “Koszty finansowania dłużnego w 2022 r. Jak rozpoznać je na gruncie CIT?” jest płatnym szkoleniem online dla klientów i partnerów biznesowych MDDP. Zastrzegamy sobie prawo do selekcji zgłoszeń i odmowy przyjęcia zgłoszenia, szczególnie w przypadku rejestracji osób reprezentujących podmioty prowadzące działalność konkurencyjną.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Dorota Chruściel-Dziekańska (sprawy organizacyjne)
e-mail: dorota.chrusciel-dziekanska@mddp.pl

Paweł Mazurkiewicz

Partner | Doradca podatkowy
Email:pawel.mazurkiewicz@mddp.pl
Tel.: +48 505 169 749