KSeF przesunięty na 2026 r.

Znamy już nowy termin wejście w życie obowiązkowego KSeF: to I kwartał 2026 r. Co ciekawe, wbrew wcześniejszym zapowiedziom przedstawicieli MF, zakładane jest „fazowanie” projektu:

  • od 1 lutego 2026 r. obowiązkowym KSeF zostaną objęci podatnicy, którzy osiągnęli 200 mln zł obrotu
  • od 1 kwietnia 2026 r. do systemu dołączą pozostali podatnicy.

Powodem ustalenia tak odległych terminów jest wadliwa architektura systemu. Zgodnie z wynikami audytu w obecnym stanie nie zapewniała ona odpowiedniego bezpieczeństwa i wydajności systemu, która – jak wskazał Minister Andrzej Domański – w testach nawet nie zbliżała się do wymaganej dla obligatoryjnego systemu. W konsekwencji konieczne jest opracowanie architektury systemu od nowa.

Wobec powyższego w najbliższym czasie Ministerstwo ma przeprowadzić przez proces legislacyjny ustawę odraczającą termin wejścia w życie a następnie będzie prowadziło prace nad ostatecznym kształtem przepisów wprowadzających obowiązkowy KSeF. Jednocześnie Ministerstwo i KAS zamierzają w dalszym ciągu prowadzić działania edukacyjne w zakresie KSeF a także uruchomić specjalną infolinię dotyczącą KSeF.

Co istotne, według deklaracji przedstawicieli MF i KAS z perspektywy użytkowników KSeF nie powinny nastąpić istotne zmiany w sposobie komunikacji z systemem. Jest to dobra informacja dla podatników, którzy już podjęli działania zmierzające do wdrożenia obsługi KSeF.

Zwracamy uwagę na dwie kwestie, które mogą być problematyczne biorąc pod uwagę perspektywę unijną:

  • konieczność dostosowania polskiego systemu do założeń unijnego pakietu ViDA (VAT in the Digital Age), który w perspektywie kilku lat przewiduje obowiązkowe faktury elektroniczne w transakcjach wewnątrzwspólnotowych w formacie europejskim, z którym obecna schema xml jest niezgodna;
  • decyzja derogacyjna dla Polski obowiązuje do końca 2026 r., a jej przedłużenie wiąże się z koniecznością przeprowadzenia odpowiedniej procedury, która wymaga podania efektów stosowania systemu.

Jeżeli potrzebują Państwo jakiegokolwiek wsparcia w tym zakresie, zapraszamy do kontaktu z:

Tomasz Michalik
tomasz.michalik@mddp.pl(+48) 501 733 720
Janina Fornalik
janina.fornalik@mddp.pl(+48) 660 440 141
   

Niniejszy Tax Alert nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy spółka doradztwa podatkowego spółka akcyjna nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w komunikacie bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii doradców prawnych lub podatkowych.