Law@Web | Future of Tax by MDDP

Od jutra w ramach projektu Law@Web rusza cykl warsztatów MDDP, organizowanych wspólnie z ELSA Poland, pod hasłem „Future of Tax”.

Podatki są jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin prawa, a liczba zmian podatkowych wprowadzana do polskiego porządku prawnego jest ogromna. Zmiany te zaczynają zmierzać w kierunkach wyznaczanych przez rozwój współczesnego świata i zmieniającego się biznesu: digitalizacji i zieloności. Ekonomia współdzielnia, rozwój e-commerce, praca zdalna, raportowanie cyfrowe, zielone podatki, mające na celu promowanie rozwiązań o zrównoważonym charakterze – te i wiele innych zjawisk coraz silniej oddziałuje na świat podatków i stawia przed doradcami nowe wyzwania związane z rozwojem kompetencji.

Jakich tematów możemy spodziewać się w tegorocznej edycji?

5.04 godz. 18:00 – VAT in digital age: wyzwania dla podatków w dobie gospodarki cyfrowej
12.04 godz. 18:00 – Green taxation – zielone podatki
19.04 godz. 18:00 – Top trendy w rozwoju cen transferowych. Dokąd zmierza najszybciej rozwijająca się dziedzina podatków?
26.04 godz. 18:00 – Bezpieczeństwo podatkowe. Słowo klucz w dobie uszczelniania systemu podatkowego.
9.05 godz. 18:00 – Od pracy zdalnej do obrotu kryptowalutami – rozliczenia PIT w kontekście wyzwań współczesności

Wziąć udział w spotkaniach mogą studenci prawa wyższych uczelni publicznych i niepublicznych zainteresowani tematyką prawa podatkowego.

Na projekt składa się 5 spotkań, każde z nich odbywać się będzie na platformie Teams.

Uczestnicy 3 z 5 spotkań otrzymają certyfikat potwierdzający uczestnictwo w projekcie.

Aby wziąć udział w projekcie konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej