Matura z VAT – o co pytają na szkoleniach?

Maj to tradycyjnie czas matur. A jak wypadłby egzamin dojrzałości, gdyby sprawdzać na nim znajomość kwestii związanych z VAT?

Licencje w VAT, zaliczki w VAT, należyta staranność w VAT, możliwość odliczania podatku naliczonego bez faktury, zasady dokonywania korekty in minus po zmianach wprowadzonych pakietem SLIM VAT 1 czy zasady dokonywania korekt z tytułu WDT i eksportu towarów – o  zagadnieniach, które przysparzają wielu problemów i często są przyczyną błędów w rozliczeniach VAT, piszą ekspertki podatkowe: Joanna Ryś-BednarczykJulita Brożyna z zespołu VAT MDDP.

  1. Spółka 15 marca 2024 r. dokonała wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na rzecz podatnika z Hiszpanii. Transakcja została udokumentowana fakturą wystawioną 30 marca 2024 r., a 7 kwietnia 2024 r. klient spółki poinformował ją, że wystawiona faktura nie uwzględnia kwoty rabatu, jaki był ustalony jeszcze przed dokonaniem WDT i wystawieniem faktury. Faktura korygująca, dokumentująca przyznany rabat, została wystawiona 10 kwietnia 2024 r. Za jaki okres należy uwzględnić wystawioną fakturę korygującą?
  2. 20 stycznia 2024 r. podmioty A (dostawca towarów) i B (odbiorca towarów) zawarły porozumienie regulujące zasady otrzymania skonta (10 proc. w przypadku płatności w terminie 10 dni od daty wystawienia faktury). 3 lutego 2024 r. podmiot A wystawił fakturę z tytułu dostawy towarów mającej miejsce tego samego dnia. Została ona zapłacona przez nabywcę 7 lutego 2024 r. Faktura korygująca dokumentująca przyznane skonto została wystawiona przez dostawcę 3 marca 2024 r., a podmiot B otrzymał ją 7 kwietnia 2024 r. Za jaki okres podatnik B powinien dokonać zmniejszenia odliczonego podatku naliczonego?
  3. Mająca siedzibę w Hiszpanii spółka A 1 kwietnia 2024 r. udzieliła licencji podmiotowi B na czas określony (do 31 marca 2025 r.). Na podstawie faktury, która była wystawiona 15 kwietnia 2024 r., podmiot B uiścił 5 maja 2024 r. jednorazową zapłatę na rzecz podmiotu A. Kiedy powstał obowiązek podatkowy z tytułu wskazanej transakcji?
  4. Spółka niemiecka w 2023 r. wystawiła dla polskiego podatnika faktury zaliczkowe na dostawę z montażem. Zostały one wystawione z zachowaniem zasady odwrotnego obciążenia i podlegały rozliczeniu przez podatnika polskiego po stronie podatku należnego i naliczonego. W styczniu 2024 r. podatnik niemiecki postanowił się zarejestrować dla potrzeb VAT w Polsce. Finalizacja dostawy z montażem nastąpiła w marcu 2024 r. i wówczas spółka niemiecka posiadająca polski numer VAT wystawiła fakturę, której wartość opodatkowana została stawką VAT 23 proc. Czy zapłacone wcześniej zaliczki podlegają opodatkowaniu, czy też spółka niemiecka powinna opodatkować tylko pozostałą część transakcji?
  5. Podatnik 25 marca 2024 r. otrzymał na poczet dostawy produktów spożywczych zaliczkę w wysokości 50 proc. wartości przyszłej dostawy. Do tej zaliczki zgodnie z obowiązującymi przepisami zastosował stawkę 0 proc. Dostawa towaru nastąpiła 3 maja 2024 r. Ze względu na to, że w momencie dostawy towarów stawka na produkty spożywcze wynosiła 5 proc., zastanawiamy się, w jaki sposób rozliczyć pozostałą część dostawy i czy w zakresie zaliczki powstanie zmiana co do opodatkowania.
  6. Podatnik wpłacił zaliczkę za towar 15 stycznia br., jednak zrezygnował z zamówienia i zdecydował, że nie chce zwrotu wpłaconej zaliczki, gdyż przeznaczy ją na przyszłą dostawę. Kolejne zamówienie złożył 6 lutego i wskazał, że chce zaliczenia wpłaconej wcześniej zaliczki na poczet nowego zamówienia. Kiedy w tym przypadku powstaje obowiązek podatkowy w zakresie zaliczki?

***

#WIĘCEJ w Dzienniku Gazecie Prawnej >
https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/9510278,matura-z-vat-licencje-zaliczki-korekty-i-nalezyta-starannosc-o-co.html.