Loyens & Loeff N.V. oraz MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy z przyjemnością przedstawiają publikację na temat interpretacji i stosowania ogólnych zasad dotyczących przepisów o klauzuli obejścia prawa (GAAR Parent-Subsidiary Directive (PSD). Nasza publikacja nawiązuje do naszego poprzedniego raportu, który zawierał przegląd środków mających na celu zapobieganie nadużyciom w zakresie umów podatkowych i dyrektyw UE w wybranych krajach.

Justyna Bauta-Szostak oraz Piotr Paśko z Zespołu Nieruchomości MDDP przygotowali polską część raportu. Opisywane w raporcie zagadnienia będą coraz istotniejsze dla naszych klientów.

Z publikacji dowiedzą się Państwo:

  1. Wdrażanie PSD GAAR
  2. Zmiany, które mogą prowadzić do postania nowych przepisów w najbliższej przyszłości
  3. Orzeczenia sądowe
  4. Istotne toczące się sprawy sądowe / pytania prejudycjalne do TSUE
  5. Dokumenty określające stanowisko, orzeczenia lub wydane wskazówki administracyjne
  6. Skutki niedawnego orzecznictwa TSUE, a w szczególności: sprawy dotyczące rzeczywistego właściciela wydane przez TSUE w dniu 26 lutego 2019 r.
  7. Przeprowadzane audyty

Pobierz