Konferencja „Składki, podatki i inne obciążenia świadczeń pracowniczych – przegląd orzecznictwa”, która odbędzie się 25 maja to konferencja z cyklu należącego do VII TORUŃSKIEGO PRZEGLĄDU ORZECZNICTWA PODATKOWEGO.

Wydarzenie organizuje Katedra Prawa Finansów Publicznych UMK. Formuła konferencji tradycyjnie polega na prezentacji i analizie najważniejszych oraz najbardziej reprezentatywnych orzeczeń sądów. W konferencji udział weźmie szerokie grono referentów m.in. sędziowie, pracownicy ZUS, radcowie prawni, doradcy podatkowi, pracownicy naukowi, którzy zapewnią wielopłaszczyznową analizę orzecznictwa.

Rafał Sidorowicz, doradca podatkowy i starszy menedżerZespole Podatków Osobistych i Doradztwa dla Pracodawców MDDP w pierwszej sesji konferencyjnej (8.15 – 11.15) skupionej wokół pracowniczych problemów podatkowo-składkowych omówi problem opodatkowania przychodów w związku z nabyciem przez pracowników jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym (wyrok WSA w Poznaniu z 19.03.2021, I SA/Po 498/20).

Zapraszamy do udziału w konferencji!

#WIĘCEJ szczegółów:
https://www.law.umk.pl/osf/konferencje/torunski-przeglad-orzecznictwa-podatkowego/2022-2/podatki-i-skladki-od-swiadczen-pracowniczych/