MDDP parterem i współorganizatorem studiów podyplomowych "Podatki w biznesie"

MDDP jest partnerem i współorganizatorem pierwszych w Polsce studiów podatkowych, łączących prawo podatkowe i rachunkowość. Studia podyplomowe „Podatki w biznesie” prowadzone przez Uniwersytet Łódzki to pierwsze studia dla praktyków, a patronat nad nimi objęła Krajowa Izba Doradców Podatkowych. Wśród wykładowców znaleźli się  m.in. partnerzy MDDP: Tomasz Michalik, Alicja Sarna oraz Anna Misiak. Nowoutworzony kierunek ma na celu maksymalnie efektywną identyfikację obszarów ryzyka podatkowego i gospodarczego w przedsiębiorstwie oraz ich skuteczną eliminację.

MDDP jest partnerem i współorganizatorem projektu „Podatki w biznesie”, czyli pierwszych w Polsce podyplomowych studiów podatkowych dla praktyków organizowanych przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych i Uniwersytet Łódzki. Prowadzone będą one na Uniwersytecie Łódzkim. Patronem projektu jest Krajowa Izba Doradców Podatkowych.

„Podatki w biznesie” jako pierwsze w Polsce studia podatkowe, połączą prawo podatkowe oraz rachunkowość, co zaowocuje kompleksowym podejściem do tematu oraz skoncentrowane będą na poruszeniu praktycznych zagadnień z życia zawodowego. Kierunek został utworzony we współpracy z wiodącymi kancelariami prawno-podatkowymi, działającymi na polskim rynku. Wśród wykładowców znajdą się praktycy z bogatym doświadczeniem m. in. adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, dyrektorzy podatkowi i finansowi, a także sędziowie sądów administracyjnych. Na wykładach będzie można wysłuchać partnerów MDDP: Tomasza Michalika, Alicji Sarny oraz Anny Misiak.

Kierunek ten umożliwi zdobycie i poszerzenie umiejętności praktycznych z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości w aspekcie krajowym i transgranicznym, które absolwenci z łatwością będą mogli wykorzystywać w pracy zawodowej. Ich kluczowym celem jest rozwój umiejętności związanych z efektywnym identyfikowaniem obszarów ryzyka podatkowego i gospodarczego w przedsiębiorstwie oraz ich skuteczną eliminacją.

Adresatem studiów są osoby, które w pracy wykorzystują przepisy prawa podatkowego oraz rachunkowości. Jest to kierunek stworzony w szczególności dla prawników – adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, a także księgowych. Osoby te zawodowo świadczą usługi doradcze na rzecz przedsiębiorców. Kierunek dedykowany jest również osobom pełniącym funkcję dyrektora finansowego.

Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę internetową Uniwersytetu Łódzkiego: http://cdisp.uni.lodz.pl/.