MDDP wygrało sprawę ważną dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi

Zespół VAT MDDP w składzie: Tomasz Michalik, Janina Fornalik i Marek Przybylski wygrał sprawę przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, broniąc tezy, że wypłata przez organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi rekompensat, które twórcy otrzymują za użyczenie książek i czasopism przez biblioteki publiczne, nie powinna znajdować się w podstawie opodatkowania VAT.
Co istotne pełnomocnicy przekonali sąd, że opodatkowaniu nie podlegają zarówno rekompensaty wypłacane twórcom, jak i czynności stowarzyszenia związane z podziałem i wypłatą tych środków. Dofinansowanie, które organizacja otrzymuje z Ministerstwa Kultury na świadczenia dla twórców nie ma związku z cenami jej usług. Tezę tę poparły sądy obu instancji. To ważny wyrok dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

Wyrok NSA z 7 września 2021 r., sygn. akt I FSK 1691/17