Michalik: Rozliczenia w grupach VAT będą korzystne, ale przepisy trzeba uprościć

Krzysztof Koślicki: Zbliżamy się do końca roku. Ministerstwo Finansów zwraca uwagę, że uporządkowało przepisy dotyczące opodatkowania dochodu w ramach Polskiego Ładu. W jakiej sytuacji są natomiast podatnicy VAT?

Tomasz Michalik: Szczęśliwie ustawa o VAT nie została zanieczyszczona przypadkowymi i chaotycznymi rozwiązaniami wprowadzonymi przez Polski Ład, jak to się stało w przypadku podatków dochodowych. Nowelizacja ustawy o VAT wprowadzona przepisami o Polskim Ładzie w zasadzie w kluczowych elementach nie była w ogóle związana z celami projektu Polskiego Ładu. Stanowiła po prostu zwykłą, okresową zmianą przepisów związaną przede wszystkim z chęcią wprowadzenia nowych konstrukcji i uzupełnieniem niektórych rozwiązań. Innymi słowy, nie została przygotowana na kolanie i to widać. Nie znaczy to oczywiście, że nie byłyby pożądane pewne korekty – zresztą niektóre, dotyczące grup VAT zostały już wprowadzone.


Czytaj więcej na Prawo.pl

link