Mnożą się pytania o kod QR na fakturze z KSeF

Podatnicy będą zobowiązani do oznaczenia faktury ustrukturyzowanej kodem QR w przypadku udostępnienia jej nabywcy w sposób inny niż przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur lub użycia tej faktury poza KSeF.

W tym kontekście Krzysztof Jaros, menedżer, radca prawny, wskazuje, że przepisy nie dają jednoznacznej odpowiedzi w sprawie rodzaju dokumentu, na którym kod QR powinien zostać umieszczony:

Czytając przepisy ustawy oraz uzasadnienia do projektu nowelizacji wprowadzającej obowiązkowy KSeF, można mieć wrażenie, że w kontekście wykorzystania faktur poza KSeF ustawodawca przewidział jedynie „graficzne” postaci faktury, tj. papierowy wydruk lub rodzaj dokumentu elektronicznego, np. obraz czy plik PDF.

Co do tych form nie ma wątpliwości, że ich wykorzystanie do przekazania faktury ustrukturyzowanej poza KSeF wiąże się z obowiązkiem zamieszczenia na dokumencie właściwego kodu QR. Problem powstaje wtedy, gdy podatnik chciałby przekazać fakturę w innej formie, np. pliku XML czy poprzez wymianę danych w ramach EDI (ang. Electronic Data Interchange – elektroniczna wymiana danych). Czytając literalnie przepisy, należałoby stwierdzić, że de facto takie formy są niedopuszczalne, gdyż nie pozwalają na wypełnienie obowiązku zamieszczenia kodu QR.

***

#WIĘCEJ w Dzienniku Gazecie Prawnej >
https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/9333958,mnoza-sie-pytania-o-kod-qr-na-fakturze-z-ksef.html.