Na jakie preferencje podatkowe mogą liczyć holdingi, które działają w Polsce?

Przedsiębiorcy, którzy decydują się na formalne utworzenie grupy spółek powinni rozważyć skorzystanie ze zwolnień z CIT. W tym celu konieczne jest spełnienie dodatkowych warunków, które dotyczą zarówno polskiej spółki holdingowej, jak i spółki zależnej.

13 października 2022 r. weszła w życie ustawa z 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła obszerne zmiany w obszarze funkcjonowania holdingów w Polsce. Największą rewolucją jest usystematyzowanie pojęcia grupy spółek oraz zasad bieżącej działalności takich podmiotów z punktu widzenia korporacyjnego.

Podstawowym założeniem wprowadzonych przepisów było uregulowanie działania struktur kapitałowych w obrocie w sposób odpowiadający potrzebom i realiom współczesnego rynku.

Natomiast polska spółka holdingowa (PSH) to rozwiązanie wprowadzone 1 stycznia 2022 r. do ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Powyższe umożliwia zwolnienie z opodatkowania przychodów z dywidend wypłacanych przez spółkę zależną do polskiej spółki holdingowej, a także zwolnienie z opodatkowania dochodu ze zbycia udziałów w takiej spółce do podmiotu niepowiązanego.

Co ważne, od 1 stycznia 2023 r. złagodzono niektóre wymogi przewidziane w ustawie o CIT, aby zwiększyć liczbę podatników, którzy będą mogli zastosować regulacje dotyczące PSH.

___

#WIĘCEJ w artykule Magdaleny Zamoyskiej, Bartosza Bogdańskiego, Moniki Grobelskiej z MDDP oraz Jana Ośki z Osborne Clarke na stronie Dziennika Gazety Prawnej:

https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/58917,20-marca-2023/75956,Rachunkowosc-i-audyt/849861,lessstronggreaterNa-jakie-preferencje-podatkowe-moga-liczyc-holdingilessstronggreater-lessstronggreaterktore-dzialaja-w-Polscelessstronggreater.html.