Nadchodzące miesiące i lata stoją pod znakiem wielu zmian w zakresie podatku akcyzowego. Wiąże się to m. in. ze wdrożeniem horyzontalnej dyrektywy akcyzowej 2020, czyli dyrektywy Rady (UE) 2020/262 z 19 grudnia 2019 r. ustanawiającej ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego (Dz.Urz. UE. z 2020 r. L 58, s. 4; ost.zm. Dz.Urz. UE. z 2021 r. L 107, s. 13).

Wśród omawianych zmian znajduje się zmiana papierowego dokumentu UDT na jego elektroniczny odpowiednik e-SAD; wymóg rejestracji jako uprawniony wysyłający i uprawniony odbiorca w celu wysyłania i otrzymywania poszczególnych wyrobów akcyzowych; import wyrobów akcyzowych; prowadzenie ewidencji przy użyciu Centralnej Ewidencji Wyrobów Akcyzowych (CEWA); zabezpieczenia oraz zwolnienia akcyzowe dotyczące odnawialnych źródeł energii.

#WIĘCEJ szczegółów i odpowiedzi na temat nowych aspektów i zmian na łamach Dziennik Gazeta Prawna udzieliły ekspertki z zakresu podatku akcyzowego: Agnieszka Kisielewska, Katarzyna Trzaska-MatusiakKarolina Czurczak-Łyczba, prowadzące na Platformie Wiedzy MDDP szkolenie „Supplies of excisable goods to Poland and from Poland in 2023 – most relevant changes”.