Prawidłowe wypełnienie obowiązków sprawozdawczych z zakresu cen transferowych to skuteczny sposób na zabezpieczenie ryzyk zarówno dla spółki, jak i dla osób, które nią zarządzają.

Za niewypełnienie obowiązków z zakresu cen transferowych lub niedotrzymanie określonych terminów może powstać dwojaka odpowiedzialność:

  • podatkowa, która jest oparta na ordynacji podatkowej (dotycząca co do zasady spółki jako podatnika) oraz
  • karna skarbowa uregulowana w kodeksie karnym skarbowym (dotycząca osób zarządzających spółką).

Zapisy ordynacji podatkowej są podstawą do zapłaty dodatkowego zobowiązania podatkowego, które może zostać nałożone, gdy organ uzna, że ceny stosowane w transakcjach wewnątrzgrupowych przez podatnika są niezgodne z zasadą ceny rynkowej.

Wyróżnia się trzy sankcyjne stawki podatkowe za stosowanie nierynkowych warunków transakcji, czyli tzw. dodatkowe zobowiązanie.

Co się stanie, w przypadku gdy podatnik zidentyfikuje, że nie wypełnił wszystkich obowiązków z zakresu cen transferowych w ustawowym terminie?

*******

#WIĘCEJ w artykule Marty KlepaczNiny Walczyk na stronie dziennika Rzeczpospolita >

https://www.rp.pl/podatki/art39078061-niedopelnienie-obowiazkow-dokumentacyjnych-moze-slono-kosztowac.