Nowe obowiązki dotyczące transakcji rajowych
- sprawdź czy jesteś przygotowany

Czas trwania: 3h


Koszt udziału: 890 zł netto

Od 2021 r. obowiązują nowe regulacje dotyczące dokumentowania tzw. transakcji rajowych. Zmiana ta jest szczególnie istotna dla podatników, którzy dotychczas nie prowadzili rozliczeń z podmiotami powiązanymi i nie mieli styczności z przepisami o cenach transferowych.

Nowe obowiązki nakładają obowiązki sprawozdawcze (przygotowanie dokumentacji cen transferowych oraz formularza TP-R) dla transakcji, których wartość przekroczyła:

 • próg 100 tys. PLN – w przypadku transakcji z podmiotami zlokalizowanymi w rajach podatkowych, lub
 • próg 500 tys. PLN – w przypadku transakcji (kosztowych), w których właściciel rzeczywisty należności jest zlokalizowany w raju podatkowym.

W celu zweryfikowania statusu właściciela rzeczywistego, należy sprawdzić wszystkich kontrahentów, z którymi transakcje zakupowe przekroczyły wartość 500 tys. PLN.

Czy Państwa firma jest już przygotowana na nowe obowiązki?

Czy mają Państwo opracowaną procedurę weryfikacji kontrahentów i transakcji objętych obowiązkiem dokumentacyjnym?

Mając na uwadze liczne pytania dotyczące sposobu ustalenia obowiązków dokumentacyjnych dla transakcji rajowych, zapraszamy do skorzystania ze szkolenia, podczas którego omówimy najważniejsze praktyczne aspekty związane z tym tematem w wersji on demand na Platformie Wiedzy MDDP. W dowolnym czasie, w dowolnym miejscu.

 1. Podsumowanie nowych obowiązków dotyczących transakcji z rajami podatkowymi.
 2. Jak ustalić obowiązek dokumentacyjny dla bezpośrednich transakcji rajowych? Przykłady.
 3. Jak ustalić obowiązek dokumentacyjny dla pośrednich transakcji rajowych? Przykłady.
 4. W jaki sposób podejść do procedury weryfikacji kontrahentów, zbierania oświadczeń oraz identyfikacji obowiązków w tym zakresie? Praktyczne wskazówki i omówienie przykładowego procesu weryfikacji kontrahentów (na bazie aktualnego podejścia Ministerstwa).
 5. Oświadczenie i źródła, gdzie można szukać informacji o kontrahencie – omówienie najważniejszych kwestii.
 6. Jak przygotować dokumentację dla transakcji rajowych? Omówienie najważniejsze aspektów oraz uproszczeń wynikających z tzw. Polskiego Ładu.
 7. Jak uprościć cały proces – prezentacja autorskiego narzędzia MDDP.
 • Dla osób w działach podatkowych i finansowych, zajmujących się dokumentowaniem transakcji w zakresie cen transferowych.
 • Dla dyrektorów finansowych, managerów ds. podatków, kontrolerów finansowych, głównych księgowych.
 • Dla przedstawicieli firm polskich i zagranicznych, w tym grup kapitałowych, w których rozliczenia handlowe są ważnym elementem procesu biznesowego.

Zapraszamy również przedstawicieli firm, które nie miały do tej pory do czynienia z dokumentowaniem cen transferowych, a dokonują rozliczeń handlowych o wartościach przekraczających wyżej wymienione kwoty.

 • Praktyczne przykłady stosowania przepisów.
 • Prezentacja ze spotkania dla wszystkich uczestników.
 • Nagranie szkolenia dostępne dla uczestników przez 7 dni po jego zakończeniu.
 • Certyfikat uczestnictwa.
 • Elastyczny dostęp do szkolenia – w dowolnym czasie i miejscu.
 • Koszt dostępu do szkolenia dla jednej osoby wynosi 890 zł netto.
 • Drugiej i kolejnym osobom z tej samej firmy przysługuje rabat w wysokości 10%.
 1. Po mailowym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, w kolejnym mailu otrzymają Państwo indywidualny link do strony internetowej, na której odbędzie można odtworzyć szkolenie. Dostęp do szkolenia jest aktywny przez 7 dni.

 2. Szkolenie jest płatnym warsztatem online dla klientów i partnerów biznesowych MDDP. Zastrzegamy sobie prawo do selekcji zgłoszeń i odmowy przyjęcia zamówienia, szczególnie w przypadku rejestracji osób reprezentujących podmioty prowadzące działalność konkurencyjną.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Dorota Chruściel-Dziekańska (sprawy organizacyjne)
e-mail: dorota.chrusciel-dziekanska@balonowarepublika.pl

Magdalena Dymkowska

Partner
Email: magdalena.dymkowska@mddp.pl
+48 501 108 261

Jakub Patalas

Menedżer
Email: jakub.patalas@mddp.pl
+48 501 141 923

Adrian Mroziewski

Starszy menedżer
Email: adrian.mroziewski@mddp.pl
+48 505 294 041