Nowe przepisy dla pomagających Ukraińcom

Od 22 lutego obowiązuje nowelizacja ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Nowości w ustawie CIT oraz termin obowiązywania

Przewiduje ona przedłużenie okresu obowiązywania szczególnych rozwiązań prawnych, które to zostały wprowadzone w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Preferencje na gruncie ustawy CIT będą obowiązywały do 31 grudnia 2024 roku. Za zmianami przemawiają uwarunkowania gospodarcze spowodowane trwającą wojną w Ukrainie.

Nowelizacja przewiduje, że również w ciągu 2024 roku  do kosztów podatkowych  będzie można zaliczyć koszty darowizn czy poniesionych nieodpłatnych świadczeń przekazanych na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy. Obdarowanymi wciąż muszą być  podmioty takie jak organizacje pożytku publicznego, stowarzyszenia, samorządy, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, czy podmioty lecznicze.

Preferencja ta pozwala na zaliczenie do kosztów podatkowych chociażby środków higieny i czystości, żywności, czy podstawowych środków medycznych ww. podmiotom.

Jednak powyższe ma zastosowanie tylko jeżeli wskazane koszty nie zostały już wcześnie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, w tym także przez odpisy amortyzacyjne.

Co więcej, samorządy czy organizacje pożytku publicznego nie będą zaliczać do przychodów wartości otrzymanych darowizn oraz nieodpłatnych świadczeń.

Uchwalone zmiany wchodzą w życie 22 lutego 2024 roku.

Jeżeli potrzebują Państwo jakiegokolwiek wsparcia w tym zakresie, zapraszamy do kontaktu z:

Bartosz Głowacki
bartosz.glowacki@mddp.pl+48 603 980 382
Konrad Medoliński
konrad.medolinski@mddp.pl+48 504 666 447

lub z Państwa doradcą ze strony MDDP.

Niniejszy Tax Alert nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy spółka doradztwa podatkowego spółka akcyjna nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w komunikacie bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii doradców prawnych lub podatkowych.