Nowy obowiązek w ustawie o rachunkowości

Duże wielonarodowe przedsiębiorstwa z siedzibą w Polsce oraz prowadzące działalność w Polsce będą miały obowiązek publikowania sprawozdania związanego z podatkiem dochodowym płaconym w krajach, w których prowadzą działalność.

Celem nowelizacji ustawy o rachunkowości, która określa zasady sporządzania, publikacji i udostępniania sprawozdań o podatku dochodowym jest wprowadzenie do polskiego porządku prawnego unijnych przepisów, które nakładają na duże firmy obowiązek publikacji danych o zapłaconych podatkach. Ustawa z 12 kwietnia 2024 r. dotyczy informacji o podatkach zapłaconych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli krajów Unii Europejski oraz Islandii, Norwegii i Liechtensteinu i nie obejmuje Szwajcarii.

Monika Dziedzicmonika.dziedzic@mddp.pl(+48) 501 104 156
Łukasz Kumkowskilukasz.kumkowski@mddp.pl(+48) 660 428 394
Magdalena Michniewiczmagdalena.michniewicz@mddp-outsourcing.pl(+48) 502 413 975

Niniejszy Tax Alert nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy spółka doradztwa podatkowego spółka akcyjna nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w komunikacie bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii doradców prawnych lub podatkowych.