Wraz z początkiem 2023 r. ustawodawca wprowadził zmianę w ramach oświadczenia PIT-2. Do końca 2022 r. dokument ten mogli składać wyłącznie pracownicy, a dotyczył on stosowania miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek. Od 1 stycznia 2023 r. PIT-2 może złożyć każda osoba, która otrzymuje wynagrodzenie za pośrednictwem płatnika. Natomiast sam formularz, przygotowany przez Ministerstwo Finansów, zawiera prawie wszystkie wnioski i oświadczenia, jakie może złożyć zatrudniony.

Co ważne, z miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek mogą skorzystać także osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych. Muszą one jednak wskazać w oświadczeniu, czy płatnik ma zmniejszać zaliczkę o 300 zł, 150 zł czy 100 zł.

Dorian Jabłoński, starszy konsultant w Zespole Podatków Osobistych i Doradztwa dla Pracodawców w MDDP, zauważa: „Rozszerzenie grupy podatników uprawnionych do skorzystania z miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek m.in. o zleceniobiorców jest ruchem w dobrym kierunku. Osoby te nie będą musiały opłacać zawyżonych zaliczek na podatek w trakcie roku i odzyskiwać nadpłaty dopiero w ramach rocznego rozliczenia PIT”.

Ekspert ma jednak uwagi do samego wzoru PIT-2 przygotowanego przez MF: „Po pierwsze, obliguje on podatników do ciągłego monitorowania swojej sytuacji i aktualizowania całego formularza w razie zmiany stanu faktycznego, w szczególności w zakresie dysponowania kwotą zmniejszającą podatek. Po drugie, oświadczenia i wnioski zamieszczone w formularzu PIT-2 przeznaczone są dla różnych grup zatrudnionych. W konsekwencji, przede wszystkim działy kadr, powinny być wyczulone na składanie oświadczeń i wniosków nieprzeznaczonych dla danej podstawy współpracy z zatrudnionym.

___

#WIĘCEJ w artykule na łamach dziennika Rzeczpospolita:

https://www.rp.pl/podatki/art37878941-nowy-pit-2-to-wyzsze-wynagrodzenia-rowniez-dla-zleceniobiorcow.