Objaśnienia podatkowe dotyczące grup VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało „Objaśnienia podatkowe w zakresie grup VAT z 11 października 2022 r.”, które uwzględniają szereg zmian i postulatów zgłaszanych w trakcie konsultacji społecznych. Warto zapoznać się z tym dokumentem, który wskazuje, w jaki sposób powinny być stosowane regulacje dotyczące tworzenia, funkcjonowania i rozliczania grupy VAT, czyli kilku powiązanych podmiotów zarejestrowanych jako nowy podatnik VAT i rozliczających wspólnie ten podatek.

Funkcjonowanie grup VAT będzie możliwe od 1 stycznia 2023 r. Choć założenie grupy VAT może przynieść szereg korzyści, głównie wynikających z braku opodatkowania transakcji między jej członkami, jednak skomplikowanie i nowy charakter regulacji będzie rodzić szereg problemów praktycznych. Odpowiedzi na wiele z nich zawarto w ostatecznej wersji objaśnień, które w porównaniu z projektem objaśnień będącym przedmiotem wcześniejszych konsultacji społecznych zostały uzupełnione m. in. o następujące zagadnienia:

  • dodatkowe wyjaśnienia dotyczące powiązań wewnątrz grupy, w tym możliwość tymczasowego ich niespełnienia w trakcie istnienia,
  • stosowanie procedury uproszczonej w imporcie towarów oraz regulacji o WDT i WNT towarów własnych,
  • przykłady dotyczące transakcji pomiędzy oddziałem podmiotu zagranicznego, który wszedł do grupy a centralą podmiotu lub oddziałem z innego kraju,
  • zawarcie umowy o utworzeniu grupy w formie elektronicznej,
  • wyrejestrowanie grupy z powodu braku spełniania warunków jej istnienia ze skutkiem wyłącznie na przyszłość.

Zwracamy jednak uwagę na to, że założenie grupy VAT w dalszym ciągu wymaga starannej analizy w odniesieniu do: wyboru podmiotów spełniających warunki do utworzenia grupy VAT, wypracowania procedur w zakresie rozliczeń wewnętrznych, z kontrahentami oraz z organami podatkowymi, funkcjonowania grupy w okresie przejściowym związanym z jej założeniem i rozwiązaniem, odliczania podatku naliczonego. Choć zagadnienia te zostały omówione w objaśnieniach, nadal budzą szereg wątpliwości. Konieczne jest więc przeanalizowanie tych zagadnień w odniesieniu do sytuacji konkretnych podmiotów, które mają utworzyć grupę VAT.
Objaśnienia podatkowe są dostępne na stronie Ministerstwa Finansów: Objaśnienia podatkowe – link

*****

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z:

Tomasz Michaliktomasz.michalik@mddp.pltel. 501 733 720
Janina Fornalikjanina.fornalik@mddp.pltel. 660 440 141
Marek Przybylskimarek.przybylski@mddp.pltel. 509 567 231

lub Państwa doradcą ze strony MDDP.