Obowiązek założenia konta na PUE ZUS od nowego roku będzie dotyczył wszystkich płatników, nawet tych, którzy opłacają składki tylko za siebie.

Kilka słów o PUE ZUS

PUE ZUS, czyli Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to narzędzie, które ułatwia dostęp do usług świadczonych przez ZUS. Za pośrednictwem konta płatnicy mogą m.in. przekazywać comiesięczne dokumenty rozliczeniowe za swoich pracowników, a także prowadzić korespondencję z ZUS.

Kogo będzie dotyczył obowiązek?

Z obowiązku założenia profilu informacyjnego ZUS obecnie zwolnieni są płatnicy składek, którzy zatrudniają nie więcej niż 5 pracowników. Od 1 stycznia 2023 r. obowiązek założenia konta na PUE ZUS będzie dotyczył wszystkich płatników nawet tych, którzy opłacają składki tylko za siebie. Wymóg ten dotyczyć będzie m.in. pracownika, który na podstawie umowy przejął od swojego zagranicznego pracodawcy ciążące na nim obowiązki płatnika składek. Brak dopełnienia obowiązku do 30 grudnia 2022 r., spowoduje, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych samodzielnie założy płatnikowi konto na platformie usług elektronicznych. W takim przypadku przedsiębiorca będzie zobowiązany do przekazania do ZUS swojego adresu elektronicznego.

Kolejne obowiązki

Dodatkowo znowelizowane przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych będą nakładać na płatników obowiązek utrzymania aktywnego profilu informacyjnego w czasie prowadzenia z Zakładem rozliczeń z tytułu składek. Prowadzenie konta w sposób bieżący będzie istotne ze względu na fakt, że od przyszłego roku płatnicy będą wypełniać swoje obowiązki wyłącznie za pośrednictwem konta PUE ZUS. Płatnik będzie miał możliwość przekazywania dokumentów rozliczeniowych tylko za pośrednictwem platformy usług elektronicznych. Wszelka korespondencja z ZUS będzie przekazywana tylko drogą elektroniczną.

Podpis pod korespondencją do ZUS

Nowelizacja ustawy reguluje również sposoby podpisywania dokumentów elektronicznych do ZUS. Płatnik kierujący korespondencję do ZUS będzie mógł podpisać ją kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo wykorzystać sposób potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych udostępniony bezpłatnie przez Zakład w systemie teleinformatycznym.

Jak zarejestrować konto na PUE ZUS?

Konto na PUE ZUS można zarejestrować osobiście lub elektronicznie. Rejestracja online zastrzeżona jest dla płatników, którzy posiadają profil zaufany, kwalifikowany podpis elektroniczny lub konto w banku, który świadczy taką usługę. Jeżeli płatnicy nie posiadają żadnej z wymienionych metod, którymi mogliby potwierdzić swoją tożsamość online to mają możliwość założenia konta w placówce ZUS osobiście.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn