Zgodnie z projektem decyzji Rady UE termin obowiązkowego wdrożenia w Polsce tzw. faktur ustrukturyzowanych wystawianych i odbieranych w systemie KSeF ma zostać przesunięty na
1 stycznia 2024 roku. Ostatecznie decyzja musi jeszcze zostać przyjęta na posiedzeniu Rady UE i opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE, ale termin ten nie powinien już ulec zmianie.

Oznacza to, że polscy przedsiębiorcy zyskali dodatkowy czas na przygotowanie się do wdrożenia systemu KSeF w swoich firmach.

Niemniej jednak ze względu na złożoność tego procesu firmy już teraz powinny rozpocząć prace wdrożeniowe.

Dlaczego zagadnienie faktur ustrukturyzowanych jest ważne dla przedsiębiorców?

  • Przejście na KSeF wiąże się z wyzwaniami informatycznymi, finansowymi i organizacyjnymi. Dotyczy to szczególnie podmiotów, które posiadają kilka różnych systemów finansowych / księgowych i wystawiają wiele faktur.
  • Nowy system wymaga opracowania lub dostosowania wielu wewnętrznych procedur, m.in. w zakresie weryfikacji faktur, monitorowania odrzuconych faktur, zmian w umowach, obiegu dokumentów oraz sposobów dostarczania faktur do klientów, którzy nie mają dostępu do KSeF (podmioty zagraniczne, osoby fizyczne).
  • Wdrożenie faktur ustrukturyzowanych wymaga koordynacji prac zespołu obejmującego informatyków, finansistów, księgowych, specjalistów podatkowych oraz osób z działów sprzedaży wystawiających faktury.

Oferujemy kompleksowe wsparcie w procesie wdrożenia KSeF, zarówno od strony merytorycznej, jak i technicznej.

***

Jeśli byliby Państwo zainteresowani rozmową w powyższych zakresie to zapraszamy do kontaktu z:

 

Janiną Fornalik
Janina.Fornalik@mddp.pl+48 660 440 141

lub Państwa doradcą ze strony MDDP.

***

Niniejszy Tax Alert nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy spółka doradztwa podatkowego spółka akcyjna nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w komunikacie bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii doradców prawnych lub podatkowych.