Odpowiedzialność podatkowa i karna skarbowa członków zarządów oraz osób zajmujących się finansami spółek

Czas trwania: 3h


Koszt udziału: 890 zł netto

Przepisy podatkowe i karne skarbowe przewidują odrębne podstawy odpowiedzialności członków zarządów oraz osób zajmujących się finansami spółek. Przy czym konsekwencję poniesienia odpowiedzialności w tych obu przypadkach mogą być bardzo daleko idące.

Członkowie zarządów mogą ponosić odpowiedzialność za długi podatkowe spółek, które reprezentują. Jeśli okaże się, że w trakcie pełnienia przez nich funkcji członka zarządu doszło do zaniżenia podatku, a egzekucja wobec spółki okaże się nieskuteczna – wówczas organy podatkowe mogą wydać decyzję o konieczności zapłaty tej zaległości właśnie przez członka zarządu. Stanowisko organów podatkowych i sądów w odniesieniu do tych przepisów jest bardzo restrykcyjne i trudno wykazać przesłanki wykluczające poniesienie tej odpowiedzialności.

Z kolei wszystkie osoby zajmujące się finansami firmy (w tym również członkowie zarządu) muszą liczyć się z ryzykiem poniesienia dodatkowej odpowiedzialności karnej skarbowej (osobistej) dotyczącej nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych. Również w tym przypadku coraz trudniej ograniczyć ryzyko poniesienia tej odpowiedzialności (np. w związku ze zmianami w zakresie czynnego żalu).

 1. Przepisy podatkowe i karne skarbowe – odrębne źródła odpowiedzialności osób zajmujących się finansami spółek.
 2. Kiedy osoby fizyczne mogą odpowiadać za długi podatkowe spółki (odpowiedzialność podatkowa)?
 3. Jakie są przesłanki poniesienia odpowiedzialności karnej skarbowej?
 4. Rosnące ryzyko poniesienia odpowiedzialności podatkowej i karnej skarbowej – praktyka organów podatkowych w ostatnim czasie.
 5. Sposoby ograniczania ryzyk związanych z odpowiedzialnością karną skarbową i podatkową.
 6. Planowane zmiany przepisów dotyczących odpowiedzialności członków zarządów oraz osób zajmujących się finansami spółek i ich wpływ na bezpieczeństwo podatkowe.
 7. Sesja Q&A.
 • Członków zarządów spółek.
 • Specjalistów ds. podatków, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, księgowych, osób zajmujących się finansami w przedsiębiorstwach, osób odpowiedzialnych za prowadzenie spraw podatkowych spółek.
 • Praktyczne przykłady stosowania przepisów.
 • Możliwość dyskusji i aktywnego zadawania pytań ekspertowi.
 • Prezentacja ze spotkania dla wszystkich uczestników.
 • Nagranie szkolenia dostępne dla uczestników przez 7 dni od wysłania linku do szkolenia.
 • Certyfikat uczestnictwa.
 • Koszt udziału w warsztacie wynosi 890 zł netto za osobę.
 • Drugiej i kolejnym osobom z tej samej firmy przysługuje rabat w wysokości 10%.
 1. Po mailowym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, w kolejnym mailu otrzymają Państwo indywidualny link do strony internetowej, na której odbędzie można odtworzyć szkolenie. Dostęp do szkolenia jest aktywny przez 14 dni.

 2. Szkolenie jest płatnym warsztatem online dla klientów i partnerów biznesowych MDDP. Zastrzegamy sobie prawo do selekcji zgłoszeń i odmowy przyjęcia zamówienia, szczególnie w przypadku rejestracji osób reprezentujących podmioty prowadzące działalność konkurencyjną.

Dorota Chruściel-Dziekańska (sprawy organizacyjne)
e-mail:dorota.chrusciel-dziekanska@mddp.pl

Jakub Warnieło

Menedżer I Doradca podatkowy
Email: jakub.warnielo@mddp.pl
+48 504 399 973

Karolina Piętka

Konsultant
Email: karolina.pietka@mddp.pl
+48 503 974 115