Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 30 stycznia 2024 r. (C-442/22, P sp. z o.o.)

Trybunał orzekł, że pracownik, który wykorzystał dane identyfikacyjne swojego pracodawcy do wystawiania fałszywych faktur w celu popełnienia oszustwa, sam może być zobowiązany do zapłaty VAT wykazanego na tych fakturach.

TSUE zaznaczył jednak, że w sytuacji, gdy pracodawca nie dochował należytej staranności wymaganej w celu kontrolowania działań swojego pracownika i uniknięcia uwikłania firmy w oszustwa podatkowe, to właśnie on będzie zobowiązany do zapłaty VAT z wystawionych przez pracownika fałszywych faktur.

Czego dotyczyła sprawa?

Sprawa dotyczyła firmy, której pracownik – bez jej wiedzy – wystawiał w imieniu pracodawcy faktury nieodzwierciedlające rzeczywistej sprzedaży towarów.

Polskie organy podatkowe uznały, że pracodawca nie pełnił właściwego nadzoru nad procesem wystawiania faktur przez swoich pracowników. Powyższe wynikało w szczególności z tego, że żaden dokument nie określał obowiązków pracowników, którzy w praktyce mogli wystawiać faktury poza informatycznym systemem księgowym bez zgody swoich przełożonych. W takiej sytuacji organy podatkowe uznały, że to firmie (pracodawcy) można przypisać noszące znamiona oszustwa działania jego pracownika.

TSUE rozstrzygnął, że spółka może odpowiadać za działania swoich pracowników / współpracowników i może być zobowiązana do zapłaty sankcyjnego VAT z nierzetelnych faktur w sytuacji, gdy nie sprawowała należytej kontroli nad procesem fakturowania.

Wyrok Trybunału potwierdza, jak istotne jest wprowadzenie w firmach odpowiednich procedur w obszarze kontrolowania procesu wystawiania faktur. Należy pamiętać, że ocena należytej staranności w tym obszarze leży w gestii polskich organów i sądów administracyjnych.

Jak możemy pomóc?

Jesteśmy gotowi wesprzeć Państwa w ocenie dochowania należytej staranności w procesie sprzedaży i wystawiania faktur. Jeżeli będzie to konieczne, pomożemy również zmodyfikować ten proces, a także przygotujemy stosowne dokumenty wewnętrzne, tak aby Państwa firma nie odpowiadała za ewentualne nadużycia pracowników.

Z przyjemnością przedyskutujemy z Państwem możliwość zapewnienia bezpieczeństwa w VAT w opisanym obszarze.

Jeżeli są Państwo zainteresowaniami wpływem powyższego orzeczenia na Państwa działalność oraz tym, jak zabezpieczyć Państwa przed ryzykiem odpowiedzialności za działania pracowników / współpracowników, prosimy o kontakt z nami:

Paweł Goś
pawel.gos@mddp.pl+48 602 704 577
Jakub Warnieło
jakub.warnielo@mddp.pl+48 600 816 431

lub z Państwa doradcą ze strony MDDP.

Niniejszy Tax Alert nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy spółka doradztwa podatkowego spółka akcyjna nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w komunikacie bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii doradców prawnych lub podatkowych.