Odwołania od wiążących informacji będą składane tylko elektronicznie

Zgodnie z informacją opublikowaną przez Krajową Administrację Skarbową, od 1 lipca 2024 r. będzie obowiązywała wyłącznie elektroniczna forma składania:

  • odwołań, zażaleń oraz innych pism dotyczących wiążącej informacji stawkowej (WIS) – poprzez konto w serwisie e-Urząd Skarbowy,
  • odwołań, zażaleń oraz wniosków o zmianę, uchylenie, przedłużenie ważności wiążącej informacji akcyzowej (WIA)poprzez konto na PUESC,
  • odwołań oraz innych pism dotyczących wiążącej informacji o pochodzeniu (WIP) i wiążącej informacji taryfowej (WIT) – poprzez konto na PUESC.

Co istotne, z opublikowanej informacji wynika, że złożenie pism w sprawie WIS, WIA, WIP i WIT w formie innej niż wskazana w komunikacie KAS będzie nieskuteczne.

W naszej ocenie takie ograniczenie można uznać za naruszające prawa podatników do odwoływania się od niekorzystnych dla nich decyzji oraz prawa do dobrej administracji, w szczególności w odniesieniu do spraw, w których wnioski o wydanie wiążących informacji były jeszcze składane w wersji papierowej. Również korespondencja od organów administracji w sprawach WIS, WIA, WIP i WIT będzie doręczana podatnikom elektronicznie za pośrednictwem eUS/PUESC.

Jest to kolejny etap zmian zapoczątkowanych obowiązkiem wnoszenia wniosków o wydanie wiążących informacji wyłącznie elektronicznie od początku bieżącego roku. Należy więc pamiętać o przygotowaniu pisma we właściwej formie oraz o złożeniu go przez dedykowany portal.

Jeżeli są Państwo zainteresowani poznaniem szczegółów to zapraszamy do kontaktu z nami:

Tomasz Michalik

Doradca podatkowy

Tomasz.Michalik@mddp.pl

tel. +48 501 733 720

Janina Fornalik

Doradca podatkowy

Janina.Fornalik@mddp.pl  

tel. +48 660 440 141

lub innym Państwa doradcą ze strony MDDP.

Niniejszy Tax Alert nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy spółka doradztwa podatkowego spółka akcyjna nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w komunikacie bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii doradców prawnych lub podatkowych.