Odwrotne obciążenie, czyli sposób rozliczania podatku VAT w Niemczech

Nie ma wątpliwości, że miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami jest miejsce położenia nieruchomości. W takim przypadku, co do zasady, podatek musi być rozliczony w Niemczech. Potwierdzenie na to znajduje się w art. 28e polskiej ustawy o VAT i analogiczny przepis znajduje się w niemieckiej ustawie. Oznacza to, że jeżeli budowa jest w Polsce, podatek rozlicza się w naszym kraju, a jeżeli w Niemczech – w tamtejszym urzędzie skarbowym.

Różnica jest natomiast w tym, kto musi odprowadzić VAT. Jak się okazuje – w przypadku np. budowy nieruchomości przez polską firmę u zachodnich sąsiadów VAT musi odprowadzić usługobiorca.

„Przy usługach budowlanych wykonywanych w Niemczech obowiązuje zasada odwrotnego obciążenia, która przenosi ciężar rozliczenia podatku na nabywcę. Procedura odwrotnego obciążenia jest wygodna dla polskich firm, które fakturują usługi na niemieckiego odbiorcę, ponieważ to on ostatecznie rozlicza podatek. Sprawa komplikuje się jednak, gdy mamy w łańcuchu usług dwie polskie firmy. Wówczas jedna z nich musi rozliczyć niemiecki VAT i jest to co do zasady odbiorca usługi” – wyjaśnia Bartosz Bogdański.

#WIĘCEJ na temat zasady odwrotnego obciążenia w artykule Dziennik Gazeta Prawna