Obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawcze z zakresu cen transferowych mogą wystąpić również w przypadku osób fizycznych. W przypadku, gdy takie obowiązki wystąpiły za rok 2022, do 31 stycznia 2024 r. musi zostać złożony formularz TPR. Z naszego doświadczenia wynika, że osoby fizyczne często zapominają o tym obowiązku, co może skutkować karą grzywny nawet do 34 mln PLN.

Kiedy powstają obowiązki TP dla osób fizycznych?

Ustawa o PIT (analogicznie jak ustawa o CIT) wskazuje, że obowiązki z zakresu cen transferowych powstają w przypadku:

  • realizacji z podmiotami powiązanymi transakcji, których łączna wartość netto w danym roku podatkowym przekracza:
  • 10 mln PLN – w przypadku transakcji towarowych lub finansowych (w transakcji finansowej do wskazanego progu ustawowego porównywana jest wartość kapitału / sumy gwarancyjnej) lub
  • 2 mln PLN – w przypadku transakcji usługowej lub innej niż wymienione (w tym np. transakcji kapitałowej).
  • realizacji z podmiotami z tzw. rajów podatkowych – powiązanych lub niepowiązanych – transakcji, których łączna wartość netto w danym roku podatkowym przekracza:
  • 2,5 mln PLN – w przypadku transakcji finansowych lub
  • 0,5 mln PLN – w przypadku transakcji innej niż transakcja finansowa.

Ważne:

Do ustalenia wartości transakcji sumuje się wartość wszystkich transakcji jednorodnych / jednego typu.

***

Jeżeli realizowali Państwo tego typu transakcje z podmiotami powiązanymi lub podmiotami z tzw. rajów podatkowych (np. z Monako, Hongkongu) i nie wypełnili Państwo jeszcze obowiązków z zakresu cen transferowych za rok podatkowy 2022, lub chcieliby Państwo upewnić się, że nie mają Państwo takich obowiązków, prosimy o pilny kontakt z:

 

Magdalena Marciniak
magdalena.marciniak@mddp.pl+48 665 746 360

lub Państwa doradcą ze strony MDDP.

Razem z Zespołem Cen transferowych MDDP możemy Państwu pomóc w zidentyfikowaniu oraz wypełnieniu wskazanych obowiązków podatkowych.

Niniejszy Tax Alert nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy spółka doradztwa podatkowego spółka akcyjna nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w komunikacie bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii doradców prawnych lub podatkowych.