Ostatni dzwonek na podjęcie decyzji o zmianie formy opodatkowania w trakcie roku

22 sierpnia 2022 r. upłynie termin, w którym część samozatrudnionych może zmienić wybraną formę opodatkowania w 2022 r. Dotyczy to przedsiębiorców aktualnie opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

1 lipca 2022 r. wszedł w życie tzw. Polski Ład 2.0. Wprowadził on znaczne zmiany w zasadach opodatkowania przychodów/dochodów, które zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.

Przypomnijmy, że od początku tego roku m.in.:

 • zrewolucjonizowane zostały zasady naliczania składki zdrowotnej przez przedsiębiorców, a także zlikwidowano przepisy pozwalające na odliczenie części tej składki od podatku,
 • podwyższono próg podatkowy (z 85.528 zł do 120 tys. zł),
 • podniesiono kwotę wolną od podatku (do 30 tys. zł),
 • w przypadku samotnych rodziców ­– zlikwidowano możliwość preferencyjnego rozliczenia się z dzieckiem.

Powyższe nowelizacje dla wielu przedsiębiorców mogły być kluczowymi przesłankami przy wyborze formy opodatkowania na 2022 r. Zmiany w tym zakresie spowodowały, że ustawodawca zdecydował się umożliwić niektórym podatnikom zmianę podjętej na ten rok decyzji. Ale uwaga – zmiana ta dotyczyć może tylko przejścia na opodatkowanie w formie skali podatkowej.

22 sierpnia 2022 r. – ważna data dla samozatrudnionych na ryczałcie

Przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem po wejściu w życie tzw. Polskiego Ładu 2.0 jako jedyni mają wybór czy chcą opodatkować według skali podatkowej dochody uzyskane:

 • w całym 2022 r. czy też
 • tylko od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Zmiana formy opodatkowania w trakcie 2022 r. uzależniona jest od powiadomienia w odpowiednim terminie (najpóźniej do 22 sierpnia 2022 r.) naczelnika właściwego urzędu skarbowego o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

 Skutki decyzji

W przejścia z ryczałtu na zasady ogólne w trakcie roku podatkowego należy dodatkowo:

 1. zaprowadzić księgę przychodów i rozchodów na 1 lipca 2022 r.,
 2. sporządzić remanent towarów handlowych na dzień 1 lipca 2022 r. oraz na dzień 31 grudnia 2022 r.,
 3. za okres od 1 lipca 2022 r. obliczać i wpłacać zaliczki na zasadach ogólnych według skali podatkowej,
 4. za okres od 1 lipca 2022 r. obliczać i wpłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne na zasadach przewidzianych dla osób rozliczających się według skali podatkowej (9 proc. od dochodu),
 5. do 2 maja 2023 r. złożyć dwa zeznania podatkowe:

– PIT-28 za okres od stycznia do czerwca 2022 r.,

– PIT-36 za okres od lipca do grudnia 2022 r.

Plusy i minusy

Zmiana formy opodatkowania w trakcie roku spowoduje, że osoby uzyskujące przychody z działalności gospodarczej będą mogły skorzystać z kwoty wolnej od podatku w pełnej wysokości, tj. do 30 tys. zł (ryczałtowcy nie mają takiego prawa). Dodatkowo limit dochodów, powyżej którego zastosowanie znajdzie 32% stawka PIT będzie naliczany dopiero w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych od 1 lipca br. Dochody poniżej 120 tys. zł, co do zasady, objęte będą 12% PIT.

Powyższe powoduje, że w wielu przypadkach zmiana formy opodatkowania może być atrakcyjna. Należy jednak pamiętać, że w scenariuszu, w którym przedsiębiorca przechodzi z ryczałtu na skalę podatkową w trakcie roku, nie będzie on miał prawa do wspólnego rozliczenia się z małżonkiem ani jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Decyzja o zmianie formy opodatkowania powinna zostać zatem dokładnie przeanalizowana. Dla jednej osoby bowiem przejście z ryczałtu na skalę podatkową może być opłacalne bo np. skorzysta z niższej stawki PIT oraz rozliczy się wspólnie z małżonkiem jeśli wybierze skalę podatkową po zakończeniu roku podatkowego. Dla innej taka sama zmiana może być niekorzystna, bo oszczędność na podatku nie zrekompensuje wzrostu składki na ubezpieczenie zdrowotne. Należy również pamiętać, że zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, z podjętej decyzji o zmianie formy opodatkowania za 2022 r. nie będzie już można się wycofać.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn