OZE i usuwanie azbestu: MF rozważa interpretację ogólną

W efekcie wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE z 30 marca 2023 r., sygn. C-612/21 i C-616/21, dotyczących dofinansowanych z funduszy publicznych projektów montażu systemu OZE oraz usuwania azbestu z nieruchomości, które gminy organizowały dla swoich mieszkańców, wiele jednostek samorządu terytorialnego stoi teraz przed dylematem, czy powinno zweryfikować dotychczasowe rozliczenia w zakresie podatku VAT. W tej kwestii znaczenie będą miały wyroki NSA, mające zapaść w sprawach, których dotyczyły pytania prejudycjalne oraz ewentualne działania podjęte przez MF

W odpowiedzi na pytanie DGP resort finansów stwierdził, że „Jeżeli ocena dokonana przez NSA będzie zbieżna z oceną Trybunału, to czynności wykonywane przez gminy w tych konkretnych sprawach nie będą podlegały opodatkowaniu VAT”. Przy czym MF przyznało, że w oczekiwaniu na wyroki NSA analizuje już potencjalne skutki w zakresie rozliczeń VAT dokonywanych przez JST.

#WIĘCEJ na ten temat w artykule z komentarzem Janiny Fornalik w artykule Dziennik Gazeta Prawna

Na temat orzeczeń TSUE w tych sprawach #WIĘCEJ także w artykule Dziennik Gazeta Prawna z komentarzem Janiny Fornalik.