Pakiet SLIM VAT 3 – zmiany dotyczące sankcji

W pakiecie SLIM VAT 3 resort finansów zaproponował dwie zmiany, które mają dostosować przepisy o VAT do wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej:
  • w sprawie sankcji VAT – z 15 kwietnia 2021 r. w sprawie C-935/19 Grupa Warzywna, oraz
  • w sprawie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) – z 18 marca 2021 r. w sprawie C-895/19.
O ile propozycje dotyczące WNT spełnią wymogi wyroku TSUE, o tyle jest wysoce prawdopodobne, że nowy przepis wyłączający zastosowanie sankcji pozostanie w praktyce regulacją martwą. Nie jest bowiem realną zmianą zaproponowana konstrukcja, z której wynika, że regułą wciąż będzie stosowanie sankcji, natomiast może jej nie być jedynie, gdy zaistnieją jakieś nieokreślone „szczególne okoliczności”, takie, „z których można wywnioskować”, że podatnik działał z należytą starannością, a do tego jeszcze nieprawidłowość nie skutkowała i „nie może skutkować” uszczupleniem należności z tytułu podatku. Tak określone przesłanki będą wysoce nieprecyzyjne, a ich oceny będzie dokonywał organ podejmujący decyzję o zastosowaniu sankcji. Więcej w komentarzu Tomasza Michalika dla Dziennika Gazety Prawnej: link Źródło: Dziennik Gazeta Prawna