Podatek minimalny coraz bliżej, ale przedsiębiorcy chcą jego uchylenia

Od 1 stycznia 2024 r. – po dwuletnim okresie zawieszenia – przedsiębiorców będą obowiązywały przepisy o minimalnym podatku dochodowym.

Chodzi o nowy podatek wprowadzony przez Polski Ład, określony w art. 24ca ustawy o CIT. Ma on być nałożony w przypadku, gdy przedsiębiorstwa nie osiągnęły dochodu (poniosły stratę) lub osiągnęły zbyt niski udział dochodu w przychodach. Jednak to rozwiązanie od początku spotyka się z dużą krytyką ze strony przedsiębiorców, a w ostatnim czasie wraca dyskusja o uchyleniu tych przepisów.

Konrad Medoliński, starszy menedżer, doradca podatkowy w MDDP, podkreśla:

Mimo że stosowanie przepisów może zostać ponownie odroczone, to dotychczas nie został opublikowany żaden projekt ustawy czy też rozporządzenia w tym zakresie. Nie ma także na razie zapowiedzi takich zmian.

W tej sytuacji przedsiębiorcy mogą przyjąć dwie postawy. Pierwsza, której nie rekomendujemy, zakłada oczekiwanie na uchylenie przepisów – co nie wiadomo czy nastąpi. W mojej opinii przedsiębiorcy powinni przyjąć drugą postawę, czyli przeprowadzić analizę tego czy przepisy o podatku minimalnym będą ich dotyczyć. Dzięki temu podatnik będzie wiedział czy podatek minimalny będzie go dotyczył. Jeżeli potencjalne opodatkowanie może wystąpić, to analiza przepisów już teraz ułatwi kalkulację przyszłej podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku. Konieczne może być też wyodrębnienie poszczególnych pozycji w systemie księgowym, tak aby w szybszy i klarowny sposób sprawdzić czy podlega się regulacji o podatku minimalnym.

***

#WIĘCEJ na stronie Prawo.pl >

https://www.prawo.pl/podatki/podatek-minimalny-czy-przepisy-zostana-uchylone,523877.html.