Podatek minimalny można obniżyć

 

Podmioty, które podlegają opodatkowaniu podatkiem minimalnym, powinny przyjrzeć się swoim odliczeniom, ulgom i innym różnym inicjatywom, które – zgodnie z przepisami – mogą pomniejszyć kwotę należnego podatku minimalnego.

Przepisy o minimalnym podatku dochodowym powróciły po dwuletnim okresie zawieszenia. To oznacza, że podatnicy już teraz powinni rozpocząć pracę nad weryfikacją swoich obowiązków związanych z tym nowym podatkiem.

Pomimo poszerzenia listy podmiotów zwolnionych lub niepodlegających podatkowi minimalnemu, dla pozostałej grupy podmiotów konieczność zapłaty dodatkowego zobowiązania będzie stanowiła dodatkową pozycję budżetową, a co za tym idzie, wzrost kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. Tym samym warto sprawdzić, jakie są możliwości obniżenia podatku minimalnego.

Jaki jest mechanizm obliczenia podatku minimalnego?

W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy dany podmiot w ogóle będzie podlegał opodatkowaniem podatkiem minimalnym. Ustawa przewiduje liczne grono podmiotów wyłączonych z opodatkowania tymże podatkiem.

Jeżeli dany podatnik nie jest objęty listą przewidzianych włączeń, to powinien ponownie przekalkulować wynik podatkowy, tym razem dla celów podatku minimalnego. Strata podatkowa nie zawsze będzie stratą dla celów podatku minimalnego.

Ponownie ustawa nakazuje dokonać określonych korekt wyniku podatkowego, zazwyczaj polegających na wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów określonego katalogu wydatków. W ten sposób ze straty może powstać dochód. Jeżeli dochód ten przekroczy 2 proc. przychodów danego podatnika, to podatek minimalny również nie wystąpi.

 

***

#WIĘCEJ na ten temat w dzienniku Rzeczpospolita w artykule Konrada Medolińskiego z MDDP i Agnieszki Piętak z MDDP Outsourcing >>
https://www.rp.pl/podatki/art40575061-podatek-minimalny-mozna-obnizyc.