Podatek od garaży zmaleje dopiero od 2025 r.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że niezgodne z konstytucją są przepisy, które nakładają na właściciela podziemnego garażu dziesięciokrotnie wyższy podatek niż od mieszkania. TK odroczył jednak utratę mocy przepisów w tym zakresie do końca 2024 r., co oznacza, że podatnicy zapłacą niższy podatek od garaży dopiero od 2025 r.

Rafał Kran, starszy menedżer, doradca podatkowy w zespole nieruchomości MDDP, zauważa, że:

Konsekwencje wyroku TK dotyczą nie tylko osób fizycznych, właścicieli mieszkań, lecz również spółek deweloperskich realizujących inwestycję.

W przypadku osób fizycznych wyższa stawka oznacza stosowanie stawki podatku właściwej dla „budynków pozostałych”, a więc około dziewięć razy wyższej. W przypadku spółek należało do tej pory stosować stawkę podatku dla działalności gospodarczej, a więc prawie 30 razy wyższą niż stawka dla budynków mieszkalnych. Jeżeli spółki deweloperskie nie sprzedawały wszystkich lokali lub były zainteresowane wynajmowaniem miejsc postojowych, to musiały liczyć się z drastycznie wyższym podatkiem.

Wyrok może spowodować, że spółki deweloperskie będą mocniej zainteresowane pozostawianiem miejsc postojowych w swoim majątku.

Innym skutkiem wyroku TK może być umocnienie się praktyki wyodrębniania hal garażowych jako lokali, co byłoby zgodne z orzecznictwem Sądu Najwyższego. Do tej pory praktyka była różna, również z uwagi na obciążenia podatkowe.

Wyrok zasadniczo nie daje podstaw do korekt za lata wcześniejsze, ponieważ jego moc obowiązywania została ustalona na 1 stycznia 2025 r. W praktyce można zakładać, że nowe podejście będzie obowiązywać równolegle z nową definicją budowli, którą TK wymusił na ustawodawcy w wyroku z 4 lipca 2023 r. (SK 14/21).

Biorąc pod uwagę to, że jest to już drugi wyrok TK, który wpływa na podatek od nieruchomości od 2025 r., to śmiało można powiedzieć, że rosną szanse na obszerną nowelizację ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Od dawna postulują to środowiska naukowe i doradcy podatkowi.

Warto też w szczegółach przeanalizować pisemne uzasadnienie najnowszego wyroku TK. Może ono wskazywać na dodatkowe wątki, które ustawodawca powinien wziąć pod uwagę.

***

#WIĘCEJ w Dzienniku Gazecie Prawnej >
https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/9325479,podatek-od-garazy-zmaleje-dopiero-od-2025-r.html.