Podatnicy, których rok podatkowy jest zbieżny z kalendarzowym, są zobowiązani do rozliczenia podatku od przerzuconych dochodów po raz pierwszy w zeznaniu CIT za rok 2022 do 30 czerwca 2023 r. Spółki, które jeszcze tego nie zrobiły, jak najszybciej powinny przeanalizować rozliczenia w swojej grupie kapitałowej pod kątem konieczności jego zapłaty oraz sposobu jego kalkulacji.

Podatek jest skomplikowany i budzi wiele wątpliwości. Co więcej – opublikowany projekt objaśnień podatkowych z 16 czerwca 2023 r. może mieć istotny wpływ na ukształtowanie praktyki organów podatkowych, co może wiązać się z obowiązkiem korekty, także w zakresie rozliczenia roku 2022.

  1. Czego dotyczy

Podatek od przerzuconych dochodów dotyczy płatności  tzw. „pasywnych” na rzecz podmiotów powiązanych posiadających siedzibę poza granicami Polski.

Podatek od przerzuconych dochodów wynosi 19% podstawy opodatkowania, na którą składa się suma płatności takich jak:

  • opłaty za usługi niematerialne,
  • należności licencyjne,
  • koszty finansowania dłużnego oraz koszty związane z przeniesieniem ryzyka niewypłacalności dłużnika,
  • opłaty za przeniesienie funkcji, aktywów lub ryzyka (exit fee).

Od podatku od przerzuconych dochodów można odjąć już zapłacony podatek u źródła od odsetek (nie płatności odsetkowych), należności licencyjnych oraz płatności za usługi niematerialne.

Podatkowi od przerzuconych dochodów nie podlegają płatności na   rzecz podatników z siedzibą UE/EOG, pod warunkiem, że prowadzą rzeczywistą działalność gospodarczą.

Podatek od przerzuconych dochodów deklarowany jest w CIT/PD – załączniku do rocznego zeznania CIT-8.

  1. Przesłanki (łączne) podatku od przerzuconych dochodów
  • Stawka podatkowa w kraju siedziby podmiotu otrzymującego płatność jest niższa niż 14,25%
  • Płatności podlegające podatkowi przekraczają 50% przychodów brutto odbiorcy
  • Podmiot powiązany przekazuje co najmniej 10% przychodów pasywnych na rzecz innego podmiotu i zalicza jest do kosztów podatkowych/obniżają podstawę opodatkowania/ podatek do zapłaty lub stanowią one zysk do wypłaty np. w formie dywidendy
  • Kwalifikujące się płatności stanowiące koszt uzyskania przychodu polskiego podatnika przekraczają 3% wykazanych przez podatnika kosztów uzyskania przychodów brutto

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z:

Monika Dziedzic

monika.dziedzic@mddp.pl

(+48) 501 104 156

Bartosz Doroszuk

bartosz.doroszuk@mddp.pl

(+48) ) 790 732 266

Jacek Wojtach

Jacek.wojtach@mddp.pl

(+48) 600 389 333