Podatek u źródła – MF oczekuje na uwagi do kontrowersyjnego projektu

28 września 2023 r. opublikowany został projekt objaśnień w zakresie podatku u źródła [Projekt]. Odnosi się on do przesłanki rzeczywistego właściciela, która obejmuje m.in. kryterium prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej odbiorcy należności. Konsultacje kończą się 24 października 2023 r.

Projekt wskazuje na konieczność szerokiego podejścia do definicji rzeczywistego właściciela i wymienia wiele przesłanek, które powinien spełnić odbiorca należności. Są nimi m.in.:

 • posiadanie własnego majątku,
 • odpowiednie zarządzanie spółką, w tym podejmowanie faktycznych decyzji w kraju jej siedziby,
 • fizyczne biuro w rozmiarze umożliwiającym działalność,
 • personel z kwalifikacjami i kompetencjami adekwatnymi do prowadzonego biznesu,
 • ponoszenie kosztów własnej działalności, w tym kosztów personelu.

Brakuje jednak precyzji lub chociażby wskazówek, jak należy rozumieć powyższe kryteria. Ponadto MF stwierdza, że nawet, jeżeli zostaną one spełnione, to i tak nie jest wykluczone zastosowanie przez organy podatkowe kryterium sztuczności, które będzie podstawą do odmowy zastosowania preferencji, w tym zwolnienia z podatku u źródła.

Projekt określa także okoliczności, które prowadzą do dyskryminacji w podatku u źródła niektórych kategorii podmiotów, a nawet całych branż. Według Projektu, płatnik nie będzie mógł zastosować obniżonej stawki podatku u źródła lub zwolnienia, jeżeli odbiorca należności, m.in.:

 • wykazuje niewielką marżę,
 • otrzymuje płatności głównie o charakterze pasywnym, w tym finansowym od podmiotów powiązanych,
 • pomiędzy otrzymaniem należności a ich dalszą wypłatą upływa krótki czas,
 • należności są wypłacane do kolejnego odbiorcy, który nie mógłby skorzystać z preferencji lub zwolnienia z podatku u źródła,
 • nie reinwestuje otrzymanych środków,
 • nie dochodzi do efektywnego opodatkowania należności w kraju siedziby odbiorcy,
 • wykazuje w bilansie znaczące pozycje w transakcjach z podmiotami powiązanymi,
 • posiada siedzibę w kraju z rozbudowaną siecią umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Projekt co do zasady odrzuca również koncepcję look-through, czyli możliwość zastosowania preferencji w podatku u źródła dla ostatecznego odbiorcy należności z pominięciem podmiotu, który wprawdzie otrzymuje płatność, ale w rzeczywistości pełni rolę pośrednika.

Pozytywną cechą Projektu jest odejście od forsowania kryterium efektywnego opodatkowania wypłacanych zagranicę dywidend, aczkolwiek nie jest to do końca jednoznaczne.  MF przyznaje, że przedmiotowe zwolnienie wypłaconych zysków z podatku dochodowego w państwie rezydencji podatkowej odbiorcy dywidendy, nie jest powodem do odmowy prawa do zwolnienia z podatku u źródła. Warunkiem jest jednak brak całkowitego zwolnienia z CIT odbiorcy należności.

W obecnej wersji, w Projekcie brakuje konkretów. Ponadto, pomimo wcześniejszych spotkań z przedstawicielami biznesu i doradcami, MF nie uwzględnia specyfiki prowadzenia działalności gospodarczej w określonych branżach czy w ramach międzynarodowych grup kapitałowych. W związku z tym, MDDP uczestniczy w konsultacjach publicznych Projektu.

Zachęcamy do przekazania nam uwag i doświadczeń związanych z zastosowaniem zwolnień lub rozliczaniem podatku u źródła, jeśli chcieliby Państwo, abyśmy w zanonimizowanej formie włączyli je do przygotowanego przez nas w ramach konsultacji dokumentu.

Pozostajemy także do Państwa dyspozycji, jeżeli zastanawiacie się Państwo:

 • jak zastosować się do obowiązków w zakresie dochowania należytej staranności płatnika i identyfikacji rzeczywistego właściciela,
 • jaką strategię przyjąć i co zrobić, żeby z jednej strony uzyskać pożądane bezpieczeństwo, a z drugiej pozostać racjonalnym co do kosztów i czasu działania,
 • czy ubiegać się o opinię o zastosowaniu preferencji w podatku u źródła,
 • czy też zastosować mechanizm pay & refund w kontekście ryzyk dla płynności finansowej oraz sankcji członków zarządu.

***

W przypadku chęci przekazania nam uwag do konsultacji, a także zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z:

Magdalena Zamoyskamagdalena.zamoyska@mddp.pl+48 606 234 976
 
Jacek Wojtachjacek.wojtach@mddp.pl+48 600 389 333

Niniejszy Tax Alert nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy spółka doradztwa podatkowego spółka akcyjna nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w komunikacie bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii doradców prawnych lub podatkowych.