Podatek wyrównawczy. Kolejne reformy podatkowe na horyzoncie

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała projekt międzynarodowej konwencji podatkowej, która przewiduje prawo do pobierania tzw. wyrównawczego podatku u źródła.

Tym samym byłby to drugi nowy podatek wyrównawczy. Jeden ma zacząć obowiązywać już od 2024 r. w Unii Europejskiej na podstawie dyrektywy z 14 grudnia 2022 r. w sprawie zapewnienia globalnego minimalnego poziomu opodatkowania międzynarodowych grup przedsiębiorstw oraz dużych grup krajowych w Unii.

Zarówno projekt konwencji OECD, jak i unijna dyrektywa mają na celu wdrożenie najważniejszych elementów tzw. filaru drugiego reformy światowego systemu podatkowego, na co zgodziło się już 138 państw. W praktyce chodzi o zapewnienie, że dochody międzynarodowych grup kapitałowych będą opodatkowane na odpowiednim poziomie w miejscu, gdzie zostały osiągnięte.

Projekt międzynarodowej konwencji dotyczy wdrożenia tzw. zasady podlegania opodatkowaniu (ang. Subject to tax rule – STTR). W założeniu nowy podatek ma przynieść korzyści krajom rozwijającym się. Nie można więc wykluczyć, że będzie on pobierany nie tyle w naszym kraju, co od wielu płatności, które trafiają do Polski.

Polska, jeśli będzie chciała pobierać tę daninę, będzie musiała ratyfikować konwencję albo odpowiednio zmienić umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Daria Górka, menedżer, doradca podatkowy w MDDP, podkreśla:

Istotą tego rozwiązania jest przyznanie państwu źródła możliwości nałożenia podatku wyrównawczego, jeżeli w państwie rezydencji odbiorcy należności dochód ten będzie opodatkowany według nominalnej stawki niższej niż 9 proc., a państwo źródła nie może wyrównać poziomu opodatkowania na mocy samej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO).

***

#WIĘCEJ w Dzienniku Gazecie Prawnej >

https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/9329048,podatek-wyrownawczy-kolejne-reformy-podatkowe-na-horyzoncie.html.