Podatkowy problem z nieuczciwym parkowaniem

Z interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wynika, że jeśli zarządca parkingu nie jest w stanie obiektywnie wyegzekwować kary od właściciela pojazdu, to nie musi pobierać VAT z tego tytułu. Powyższe odnosi się do dodatkowych opłat np. za brak biletu parkomatowego albo za zajęcie przez jeden samochód dwóch miejsc.

Takie stanowisko, zawarte w interpretacji indywidualnej DKIS z 25 sierpnia br., jest korzystne dla wielu przedsiębiorców zarządzających parkingami. Z danych wynika, że nie trafia do nich nawet 40 proc. należnych opłat dodatkowych za nieregulaminowe parkowanie, a ustalenie, od kogo ich dochodzić, jest utrudnione. Konieczność zapłaty VAT może więc spowodować, że przedsiębiorca zapłaci więcej podatku, niż zarobi na prowadzeniu firmy.

Co ważne, według TSUE tego rodzaju dodatkowe opłaty są opodatkowane VAT. Jednak, zdaniem DKIS, w niektórych sytuacjach tak nie będzie.

W tym kontekście Tomasz Michalik, partner, doradca podatkowy, szef zespołu VAT, podkreśla:

To pokazuje, że nic nie zastąpi zdrowego rozsądku przy stosowaniu reguł wynikających z rozstrzygnięć TSUE, które, bądź co bądź, odnoszą się do określonego stanu faktycznego danej sprawy.

******

#WIĘCEJ na ten temat w Dzienniku Gazecie Prawnej >

https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/9293918,podatkowy-problem-z-nieuczciwym-parkowaniem.html.