Podsumowanie propozycji rządu dla pracodawców zawarte w założeniach pakietu osłonowego skierowanego do przedsiębiorców, którzy popadli w trudności gospodarcze w związku z epidemią COVID-19.

1. Odroczenie płatności składek ZUS

Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty płatności składek ZUS bez dodatkowych opłat (odsetki, opłata prolongacyjna). Na chwilę obecną nie przedstawiono kryteriów według jakich przedsiębiorcom miałaby być przyznana taka pomoc.

2. Dopłaty do wynagrodzeń

Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać dopłaty do wynagrodzeń w wysokości 40% wynagrodzenia, nie więcej niż średnie wynagrodzenie. Pomoc ta ma mieć zastosowanie do firm, których obroty spadną w okresie 2 m-cy o 15% i wykażą stratę w co najmniej jednym z nich albo obrót w okresie 1 m-ca spadnie o 20% w stosunku do poprzedniego miesiąca, a firma wykaże stratę. Takie podmioty będą mogły obniżyć wymiar czasu pracy pracownika do 0,8 etatu przy zachowaniu co najmniej płacy minimalnej. Państwo z FGŚP pokryje wówczas połowę wynagrodzenia pracownika, do limitu 40% przeciętnego wynagrodzenia.

3. Wydłużenie wypłaty zasiłku opiekuńczego w związku z zamknięciem placówek oświatowych

Poza już obowiązującą specustawą, planowane jest dalsze finansowanie przedłużonego zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci do lat 8 z uwagi na przerwę w funkcjonowaniu placówek oświatowych. Decyzja w tym zakresie ma być podjęta do poniedziałku, 23 marca.

4. Dopłaty do wynagrodzeń w trakcie przestoju

Propozycje rządu przewidują również dopłaty do wynagrodzeń w trakcie przestojów spowodowanych COVID-19 do wysokości połowy albo całości minimalnego wynagrodzenia. Inne szczegóły tej propozycji nie są jeszcze znane.

5. Dofinansowania dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne

Propozycje rządu przewidują również dofinansowanie dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Szczegóły tej propozycji nie są jeszcze znane.

6. Prolongata ważności udzielonych pozwoleń na pracę dla obcokrajowców

Propozycja przewiduje przedłużenie ważności udzielonych zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu pracy dla cudzoziemców. Okres tej prolongaty nie jest na razie znany.

7. Uelastycznienie czasu pracy

Wydłużenie okresów rozliczeniowych czasu pracy. Szczegóły tej propozycji nie są jeszcze znane, trwają konsultacje z organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi.

Szczegółowe propozycje dla konkretnych grup pracodawców, w zależności od wielkości zakładu pracy mogą się różnić.

Projekty ustaw związanych z wyżej wymienionymi propozycjami mają ukazać się w tym tygodniu lub na początku przyszłego tygodnia. Posiedzenie Sejmu, na którym miałoby dojść do uchwalenia projektowanych przepisów zaplanowane jest na 25 marca br. – przy założeniu sprawnego przebiegu prac, przepisy mogłyby zostać opublikowane i wejść w życie najwcześniej około 27 – 30 marca br.

_______

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z Wiktorią Cieślikowską wiktoria.cieslikowska@mddp.pl

W MDDP powołaliśmy również KORONAWIRUSOWY ZESPÓŁ KRYZYSOWY złożony z ekspertów służących pomocą we wszystkich obszarach działalności, na które może mieć wpływ epidemia koronawirusa. Na bieżąco monitorujemy prace legislacyjne związane z koronawirusem i śledzimy zalecenia odpowiednich władz, które mogą mieć wpływ na sytuację biznesu.

Pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres: covid19@mddp.pl albo bezpośrednio do osób odpowiedzialnych za poszczególne zagadnienia:

Podatki Bartosz Głowacki tel:+48 603 980 382, e-mail:bartosz.glowacki@mddp.pl
Prawo pracy Wiktoria Cieślikowska tel:+48 22 376 52 97, e-mail:wiktoria.cieslikowska@mddp.pl
Dane osobowe Daniel Michalski tel:+48 22 376 52 02, e-mail:daniel.michalski@mddp.pl
Zatory płatnicze, upadłości i restrukturyzacje Bartłomiej Sadura tel:+48 737 883 705, e-mail:bartlomiej.sadura@mddp.pl
Kontrakty handlowe Aleksandra Grabarska tel:+48 22 376 52 20, e-mail:aleksandra.grabarska@mddp.pl
Corporate Finance Łukasz Zabłocki tel:+48 22 320 48 52, e-mail:lukasz.zablocki@mddp.pl
E-sprawozdania, sprawozdania Magdalena Michniewicz tel:+48 502 413 975, e-mail:magdalena.michniewicz@mddp-outsourcing.pl
Prowadzenie ksiąg rachunkowych Agnieszka Tyczyńska-Osińska tel:+48 504 120 116, e-mail:agnieszka.tyczynska-osinska@mddp-outsourcing.pl
Płace Barbara Kochańska-Mierzejewska tel:+48 516 281 916, e-mail:barbara.kochanska-mierzejewska@mddp-outsourcing.pl