Na konferencji prasowej 18 marca 2020 r. polski rząd zapowiedział:

 • odroczenie wpłaty ZUS (na indywidualny wniosek już dziś to jest możliwe, dla niektórych firm, na trzy miesiące),
 • rozłożenie na raty lub odroczenia wpłat bez dodatkowych opłat/odsetek,
 • uwzględnienie straty za 2020 r. w rozliczeniu za 2019 r. przez podatników CIT z wybranych sektorów gospodarki, z zastrzeżeniem, że dotyczyć to będzie tych przedsiębiorców, których obroty spadły o 50%. Maksymalne odliczenie straty nie będzie mogło przekroczyć 5 mln zł,
 • odroczenie wejścia zmienionego JPK – VAT z 1 kwietnia do 1 lipca 2020r.,
 • przesunięcie raportowania CRBR z 13 kwietnia 2020 do lipca 2020 r.,
 • zawieszenie postępowań kontrolnych ZUS.

Przedsiębiorcy i środowiska związane z doradcami podatkowymi postulowali również m.in. o:

 • przesunięcie terminów wpłat zaliczek na podatki dochodowe,
 • przesunięcie terminów rozliczenia rocznego w podatku dochodowym,
 • odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty podatków bez opłaty prolongacyjnej,
 • zniesienie podatku minimalnego w sektorze nieruchomości komercyjnych,
 • rozpoznawanie przychodu dla celów podatkowych na zasadach kasowych
 • zniesienie obowiązku wpłaty zaliczki uproszczonej jeżeli przekracza rzeczywisty podatek za dany okres,
 • zawieszenie kontroli podatkowych i ZUS oraz biegu terminów procesowych.

Projekt ustawy osłonowej nie został jeszcze opublikowany.

Niezależnie od powyższego, na podstawie dotychczasowych przepisów można ubiegać się o:

 • odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty,
 • odroczenie lub rozłożenie na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek,
 • umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej,
 • odroczenie wpłaty zaliczek na ubezpieczenia społeczne na wniosek.

_______

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z Bartoszem Głowackim, bartosz.glowacki@mddp.pl

W MDDP powołaliśmy również KORONAWIRUSOWY ZESPÓŁ KRYZYSOWY złożony z ekspertów służących pomocą we wszystkich obszarach działalności, na które może mieć wpływ epidemia koronawirusa. Na bieżąco monitorujemy prace legislacyjne związane z koronawirusem i śledzimy zalecenia odpowiednich władz, które mogą mieć wpływ na sytuację biznesu.

Pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres: covid19@mddp.pl albo bezpośrednio do osób odpowiedzialnych za poszczególne zagadnienia:

Podatki Bartosz Głowacki tel:+48 603 980 382, e-mail:bartosz.glowacki@mddp.pl
Prawo pracy Wiktoria Cieślikowska tel:+48 22 376 52 97, e-mail:wiktoria.cieslikowska@mddp.pl
Dane osobowe Daniel Michalski tel:+48 22 376 52 02, e-mail:daniel.michalski@mddp.pl
Zatory płatnicze, upadłości i restrukturyzacje Bartłomiej Sadura tel:+48 737 883 705, e-mail:bartlomiej.sadura@mddp.pl
Kontrakty handlowe Aleksandra Grabarska tel:+48 22 376 52 20, e-mail:aleksandra.grabarska@mddp.pl
Corporate Finance Łukasz Zabłocki tel:+48 22 320 48 52, e-mail:lukasz.zablocki@mddp.pl
E-sprawozdania, sprawozdania Magdalena Michniewicz tel:+48 502 413 975, e-mail:magdalena.michniewicz@mddp-outsourcing.pl
Prowadzenie ksiąg rachunkowych Agnieszka Tyczyńska-Osińska tel:+48 504 120 116, e-mail:agnieszka.tyczynska-osinska@mddp-outsourcing.pl
Płace Barbara Kochańska-Mierzejewska tel:+48 516 281 916, e-mail:barbara.kochanska-mierzejewska@mddp-outsourcing.pl