Szanowni Państwo,

poniżej prezentujemy najważniejsze propozycje Ministerstwa Finansów w pakiecie działań tarczy antykryzysowej. Projekt ustawy pochodzi z 21 marca 2020 r. i może ulegać zmianom. O wszystkich aktualizacjach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Zaproponowane projekty zmian mają na celu przede wszystkim wsparcie przedsiębiorców, których przychody w wyniku pandemii znacząco spadły, a ich płynność finansowa uległa zagrożeniu.

ULGI I ZWOLNIENIA

1. Możliwość wstecznego rozliczania straty podatkowej w PIT i CIT poniesionej w 2020 r. od dochodu z działalności uzyskanego w 2019 r.
2. Wyłączenie stosowania regulacji w podatkach dochodowych dotyczących tzw. złych długów  wobec dłużnika w zakresie zaliczek na podatek PIT i CIT.
3. Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) umowy pożyczki zawieranej przez przedsiębiorców do dnia 31 sierpnia 2020 r.
4. Zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące dla samozatrudnionych, zleceniobiorców oraz mikrofirm do 9 zatrudnionych.
5. Ulga z tytułu darowizn przekazanych na walkę z koronawirusem.
6. Zwolnienie od podatku dochodowego otrzymanych przychodów z tytułu wsparcia uzyskanego na podstawie pakietu antykryzysowego.
7. Umożliwienie gminom wprowadzenia zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości.
8. Zniesienie poboru opłaty prolongacyjnej w przypadku odroczenia lub rozłożenia na raty płatności należności skarbowych i ZUS-owskich.

ZMIANY TERMINÓW

1. Wydłużenie terminu na przekazanie przez płatników zaliczek na podatek od wynagrodzeń pobranych za marzec i kwiecień (do 1 czerwca 2020 r.).
2. Przesunięcie terminu zapłaty podatku od przychodów z budynków komercyjnych za miesiące marzec-maj 2020 r. (do 20 lipca 2020 r.)
3. Zmiany w biegu terminów dot. raportowania innych niż transgraniczne schematy podatkowe – terminy nie rozpoczynają się, a rozpoczęte podlegają zawieszeniu (do 1 lipca 2020 r.).
4. Wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych do 30 września 2020 r.
5. Wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek spoza białej listy podatników VAT do 14-dni.
6. Przesunięcie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r.
7. Odroczenie do 13 lipca 2020 r. zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjenta Rzeczywistego.

POSTĘPOWANIA PODATKOWE I SĄDOWE

1. Przedłużenie terminu na wydanie interpretacji indywidualnych o 3 miesiące (możliwe kolejne przedłużenie do 3 miesięcy) / ewentualnie (wg propozycji Ministerstwa Sprawiedliwości): całkowite zawieszenie biegu terminu na wydanie interpretacji.
2. Możliwość zawieszenia kontroli podatkowych, postępowań podatkowych, kontroli celno- skarbowych oraz wstrzymania administracyjnego postępowania egzekucyjnego należności pieniężnych na czas obowiązywania stanu epidemicznego.
_______

Jeżeli byliby Państwo zainteresowani rozwiązaniami zaproponowanymi w ramach tarczy antykryzysowej, prosimy o kontakt z Justyną Bauta-Szostak (justyna.bauta-szostak@mddp.pl) lub Państwa doradcą podatkowym w MDDP – pomożemy ustalić, które ze zmian i w jakim zakresie będą możliwe do zastosowania w Państwa przedsiębiorstwie.
_______

W MDDP powołaliśmy również KORONAWIRUSOWY ZESPÓŁ KRYZYSOWY złożony z ekspertów służących pomocą we wszystkich obszarach działalności, na które może mieć wpływ epidemia koronawirusa. Na bieżąco monitorujemy prace legislacyjne związane z koronawirusem i śledzimy zalecenia odpowiednich władz, które mogą mieć wpływ na sytuację biznesu.

Pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres: covid19@mddp.pl albo bezpośrednio do osób odpowiedzialnych za poszczególne zagadnienia:

Podatki Bartosz Głowacki tel:+48 603 980 382, e-mail:bartosz.glowacki@mddp.pl
Prawo pracy Wiktoria Cieślikowska tel:+48 22 376 52 97, e-mail:wiktoria.cieslikowska@mddp.pl
Dane osobowe Daniel Michalski tel:+48 22 376 52 02, e-mail:daniel.michalski@mddp.pl
Zatory płatnicze, upadłości i restrukturyzacje Bartłomiej Sadura tel:+48 737 883 705, e-mail:bartlomiej.sadura@mddp.pl
Kontrakty handlowe Aleksandra Grabarska tel:+48 22 376 52 20, e-mail:aleksandra.grabarska@mddp.pl
Corporate Finance Łukasz Zabłocki tel:+48 22 320 48 52, e-mail:lukasz.zablocki@mddp.pl
E-sprawozdania, sprawozdania Magdalena Michniewicz tel:+48 502 413 975, e-mail:magdalena.michniewicz@mddp-outsourcing.pl
Prowadzenie ksiąg rachunkowych Agnieszka Tyczyńska-Osińska tel:+48 504 120 116, e-mail:agnieszka.tyczynska-osinska@mddp-outsourcing.pl
Płace Barbara Kochańska-Mierzejewska tel:+48 516 281 916, e-mail:barbara.kochanska-mierzejewska@mddp-outsourcing.pl